KARŞIMIZDA BİR NOKTA, DURMAK GEREK ORADA

Etkinlik Türü: Müzik ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...ebfc8e380b.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Eş nesne/varlıkları gösterir.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen önceden hazırladığı büyük boyuttaki noktalama işaretlerinin olduğu kartları sınıfın farklı yerlerine yerleştirir.
• Yere de aynı noktalama işaretlerinin olduğu kartlardan konulur. Ardından çocuklardan yerdeki işaretlerin aynılarını sınıfta bulmaları istenir.
• Bulunan işaretlerle ilgili olarak “Bunlar neler olabilir?”, “Nerelerde görürüz?”, “Ne işe yarıyor olabilirler?” diye sorular sorulup çocukların bu konudaki görüşleri alınır.
• Bir de ‘Kukla Nunu’nun fikrini alalım” denir. Kukla Nunu “Bu işaretler kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, yazıların yanlarında, aralarında bulunurlar” der.
• Öğretmen, kuklayı konuşturarak noktanın üstüne geldiğinde durur, virgüle geldiğinde nefes alarak yürür, soru işaretine geldiğinde meraklanmış yüz ifadesi takınır. Ünlem işaretine geldiğinde ise şaşırmış yüz ifadesi takınır.
• Ardından “Noktalama İşaretlerim” isimli şarkıyı söylerken de aynı çalışma yapılır.

“NOKTALAMA İŞARETLERİM”
Merhaba arkadaşlar, nefes alın virgül var.
Karşımızda bir nokta, durmak gerek orada.
Bak meraklı geliyor, sana ‘nasılsın’ diyor.
Şaşırmış bizim ünlem, şarkı size hediyem”
Öğretmen: Nuray Taşcı/Mersin
• Çocuklardan sınıfta bulunan yazılı materyallerdeki noktalama işaretlerini göstermeleri istenir.

Materyaller:
Kukla, noktalama işaretlerinden oluşan kartlar

Sözcükler ve Kavramlar :
Nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti

DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Etkinliğimizde hangi noktalama işaretlerini gördük?

• Noktalama işaretlerinin eşlerini bulmakta zorlandınız mı?

• Öğretmen farklı cümleler kurar, çocuklar bu cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konulacağını ilgili kartı kaldırarak gösterirler.

• Noktalama işaretlerini gördüğünüz başka nereler var? Yazıları kitaplardan başka nerelerde görürsünüz?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak noktalama işaretleri aşamalı olarak verilmelidir

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Çocuklardan bedenlerini kullanarak noktalama işaretlerinin şeklini almaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Zihinsel yetersizliği olan çocuğa bir noktalama işareti (nokta) için öğretim ve eşleme çalışması yapılır.
• Sınıfta Kukla Nunu ile birlikte noktalama işaretleri anlatılırken dönüşümlü olarak çocukların bir noktalama işareti olmaları sağlanır. Zihinsel yetersizliği olan çocuktan “nokta (öğretimi yapılan noktalama işareti)” olması istenir. Etkinlik sırasında şarkı söylerken nokta ile ilgili bölüme gelindiğinde “Bu işaretin adı ne? Şimdi ne yapıyorduk?” gibi sorular sorularak çocuktan cevap beklenir. Uygun ipuçları kullanılarak doğru cevap vermesi sağlanır.
• Zihinsel yetersizliği olan çocuğun öğrenme hızına bakılarak diğer noktalama işaretleri de oyunla birlikte sınıfta öğretilmelidir.
• Değerlendirme sırasında çocuğa öğrendiği noktalama işareti ile ilgili sorular yöneltilmelidir.