İZ BIRAKAN GEMİLER

Etkinlik Türü: Fen (Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48 -72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...0cc7d60a4c.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)


ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar su dolu üç kabın etrafına otururlar.
• Bu üç kaptaki suya mavi, yeşil ve kırmızı renkli gıda boyalarından birer çay kaşığı eklenir ve çocuklar küçük çubuklar ile karıştırırlar.
• Elde edilen renkli sular gemi şeklindeki buz kalıplarına dökülür ve dondurma çubukları veya kürdan batırılıp buzluğa konur.
• Gün içinde çocukların buzluktaki buz kalıplarında olan değişiklikleri gözlemlemesine fırsat verilir, suda olan değişiklikler hakkında konuşulur. Suyun sıvı, buzun katı olduğu vurgulanır.
• Gemi şeklindeki buzlar kalıplarından çıkarılır.
• Farklı renklerdeki buzdan gemilerini alan çocuklar içine su konulan leğenlerin etrafına geçerler.
• Sonra renkli gemilerini suya bırakırlar. Çocuklar gemilerini çubuklarından tutarak gezdirirler.
• Çocuklar buzların erimesini ve suyun renginde olan değişiklikleri gözlemlerler.
• Tüm gemiler eridiğinde çocuklar ellerinde kalan gemi çubuklarıyla suyu karıştırırlar.
• Mavi ile yeşil gemi karşılaşınca hangi renk oluştu? Mavi ile kırmızı gemi karşılaşınca hangi renk oluştu? Kırmızı ile yeşil gemi karşılaşınca hangi renk oluştu? şeklinde sorular sorulur ve çocukların açıklamaları dinlenir.

Materyaller:
Su, gıda boyası, kürdan ya da küçük çubuklar, çocuk sayısının yarısı kadar leğen

Sözcükler ve Kavramlar:
Erime, katı-sıvı, renk

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Buz kalıplarının çocuklar tarafından rahatlıkla tutulabilmesi için kürdan, dondurma çubukları vb. gibi nesneler ile sabitlenmesine dikkat edilmelidir.
• Her çocuğa gemi şeklinde bir buz kalıbı düşmesine özen gösterilmelidir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Farklı boya ve yoğurma maddelerinden yararlanılarak renkler ile ilgili bir etkinlik planlanabilir.
• Aynı rengin tonlarını belirlemeye yönelik farklı çalışmalar yapılabilir


AİLE KATILIMI

• Ailelere evlerindeki buzdolabının buzluğuna farklı kalıplarda su koyup çocuklarının değişik şekillerdeki buzlarla oynamasına fırsat tanımaları önerilir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Buzdan gemileri nasıl elde ettik?
• Etkinliğin en eğlenceli yeri neresiydi?
• Başka hangi renkli nesneleri karıştırsak yeni renkler elde edebiliriz?
• Kimlerin üstünde gemilerden biriyle aynı renkte olan giysi var?
Rengini söyler misiniz?

Bu soruların yanı sıra etkinliğin aşamaları fotoğraflanarak sınıf panosunda sergilenebilir. Çocukların istedikleri zaman panonun başında etkinlik süreci hakkında konuşmaları sağlanır.

UYARLAMA

Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• İşitme yetersizliği olan çocuk diğer grupların leğenlerine de götürülerek oluşan renklerle ilgili olarak ritmik tekrar yapılır. “Bu hangi renk?” diye sorulduktan sonra “Mavi” cevabı verilerek çocuğun sözcüğü tekrarlaması istenir. Diğer renk isimleri üzerinde de aynı şekilde durulur.
• Renkli suların kalıplara doldurulup dondurulması aşamasında çocuğun yönergeyi anladığından emin olunmalıdır. Suyun donarak şekil değiştirmesi aşama aşama bireysel olarak işitme yetersizliği olan çocuğa anlatılmalıdır.