HAYDİ SINIFTA HERŞEYİ ÖLÇÜYORUZ

Etkinlik Türü: Matematik ve Sanat (Bütünleştirilmiş Bireysel ve Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...903dcb3ab5.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını söyler.)

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri keser.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar evlerinden farklı ölçme araçları getirirler. Her bir çocuk
getirdiği aracı yapıldığı malzeme ve kullanım amacı açısından
tanıtır.
• Çocuklar bu araçlarla sınıftaki eşya ve araçları istedikleri gibi ölçerler.
• Çocuklardan sınıf içinde bulunan bir nesneyi seçip bu nesnenin bir boyutunu ölçmeleri istenir.
• Çocuklar önce o nesnenin boyutunun uzunluğunu tahmin ederler, ardından da getirdikleri ölçme aracıyla ölçerler.
• Çocuklar tahminleriyle ölçme sonuçlarını karşılaştırırlar.
• Boyumuzu ölçmek için hangi ölçme aracını kullanabileceğimiz sorulur. Çocukların yanıtlarından sonra boyları ölçülür.
• Çocuklardan ikişerli eş olmaları istenir. Öğretmen her çifte büyük bir kraft kâğıdı verir. Çocuklardan biri kâğıdın üzerine yatar, arkadaşı onun vücudunun kalıbını çizer. İşlem her iki çocuk için de tekrarlanır. Her çocuk çizdiği kalıbın içini arkadaşına bakarak uygun şekilde boyayıp tamamlar. Çizilen kalıplar kesilir.
• Kalıplar boy sıralamasına göre duvara asılır. Çocuklar boy uzunlukları ile ilgili konuşurlar.


Materyaller:
Metre, cetvel gibi ölçme araçları
Kraft kâğıdı, boya kalemleri

Sözcükler ve Kavramlar:
Metre, cetvel gibi ölçme araçları
uzun-kısa


DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Bugün neleri ölçtük? Hangi ölçme araçlarını kullandık?
• Sınıfta en çok neyi ölçmekte zorlandınız? Neden?
• Bugün ne öğrendik?
• Getirdiğiniz ölçme aracıyla bahçemizde neleri ölçebiliriz?


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR


• Ailelere etkinliğin bir gün öncesinde ölçme araçlarını göndermeleri hatırlatılmalıdır.
• Ölçme süresince çocuklar özgür bırakılmalı, yönlendirilmemelidir.
• Çocukların boy kalıpları hakkında konuşulurken onları incitecek karşılaştırmalardan kaçınılmalıdır.
• Bazı çocukların ölçme aracı getirmemeleri ihtimali düşünülerek öğretmen sınıfta ölçme araçları bulundurmalıdır.ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER


• Okulun başladığı ilk ayda yapılan bu etkinlik okulun son ayında da yapılarak çocukların boylarının ne kadar uzadığı görülebilir.
• Çocukların boyları ölçülerek boy grafiği oluşturma etkinliği yapılabilir.
• Çocukların getirdikleri ölçme araçları ile bahçede serbestçe ölçme yapabilecekleri bir etkinlik düzenlenebilir.AİLE KATILIMI


• Ailelere aynı etkinliği evde aile bireyleri ile yapmaları önerilir.


UYARLAMA

Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Ailelerden malzeme istenirken, işitme yetersizliği olan çocuğun evinde ölçme çalışmalarının yapılması ve neleri ölçtükleri ile ilgili resim yapmaları istenir. Çocuğun getirdiği ölçme aracının adının ne olduğu ve evde bu ölçme aracıyla neleri ölçtüğü üzerinde durulurken, evde yaptıkları resimlerden yararlanılır.
• Öğretmenin seçeceği uzun ve kısa nesneler çocukla birlikte ölçülür hangisinin uzun hangisinin kısa olduğu üzerinde durularak, uzun ve kısa kavramları verilir.
• Çocuk serbest olarak ölçmeye geçtiğinde, ölçtüğü nesnelerin uzun mu- kısa mı olduğu öğretmen tarafından çocuğa sorularak ve doğruları söylenerek kavramlar pekiştirilir. Öğretmen, işitme yetersizliği olan çocuğa, “Sence bu uzun mu? Kısa mı?” diye sorarak çocuğun tahmin etmesini sağlamalıdır.