ETKİNLİK PLANLARI
etkinlik planları
plan örnekleri
alan gezisi etkinlik havuzu
yöredeki tarihî bir yer
müze
bir ressamın sanat atölyesi
matbaa
tarla
bahçe
park
üretim atölyesi
kuaför
fırın
veteriner
sağlık kuruluşu
dispanser
sağlık ocağı
çiçekçi
börekçi
hayvan bakım evi
kuşçu
at çiftliği
spor alanları
orman
resim atölyesi
müzeler
Görsel Algı Çalışmaları
Dikkat ve hafıza çalışmaları
Temel kavram çalışmaları
Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.
motivasyon geliştirme çalışmaları.
Duyu eğitimi çalışmaları.
kavramlar
habitat
alıştırma
varsayımlar
problem çözebilme
akıl yürütebilme
matematiksel kavramlar
ETKİNLİK ADI: KESTANE TOPLAYALIM
ETKİNLİK TÜRÜ: ALAN GEZİSİ, OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ALIŞTIRMASI / MATEMATİK

Yaş Grubu (Ay) : 48-66

(BÜYÜK VE KÜÇÜK GRUP ETKİNLİĞİ)Aşağıdaki kazanım ve göstergeler 2012 programına uygundur.KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

PMA Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

DA Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

BAKazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

BA Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
MATERYALLER: Poşet, at kesatanesi ya da bahçeden bulunabilecek saymaya yardımcı nesneler, sayı kartları, alıştırma kağıtları, kuru boyalar ya da keçeli kalemler.SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:
At kestanesi, ağaç, uzun, boy, toplamak

Çoğalma, artma
1-10 arası sayılar
EşleştirmeÖĞRENME SÜRECİ

https://www.onceokuloncesi.com/kestanelerle-matematik-cal-al-m-t77212.html?t=77212
ALAN GEZİSİ
Çocuklarla at kestanesi ağacının altına gidilir. Ağacın yaparaklarına, boyuna, bu ağacın kaç yaşında olabileceğine dikkatleri çekilir. Yere bakmaları istenir. Yere dökülmüş üstünde dikeni olan at kestanelerine dikkatleri çekilir. Bri dkenli kapsülün içinde kaç tane kestabe olduğunu inceleyip sayarlar.

Ellerine torbalar verilir. Bu torbalardan birine kestaneleri, diğerine dikenli kapsülleri koymaları istenir.

Kestane ve kapsül toplama işleminden sonra sınıfa girilir.
***Kestaneler sınıfın ortasına bir çocuğun yardımı ile dökülür.
***Her çocuğun bu kestanelerden onar tane alması istenir.
***Öğretmen plastik rakamları eline alır. 1 sayısını yere koyar.
***Çocuklardan birinin gözlerinin içine bakıp yanına çağırır ve elindeki kestanelerden kaç tanesini bu sayının yanına koyması gerektiğini sorar. çocuktan yanıt aldıktan sonra yönergeyi uygulamasını ister. İşlem, başka çocukların öğretmen tarafından çağırılıp sorularla uygulamanın yapılması ile tamamlanır.


OYUNUN DEĞERLENDİRMESİ AMAÇLI YAPILAN OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
https://www.onceokuloncesi.com/basit-toplama-lemleri-t12703.html

https://www.onceokuloncesi.com/toplama-lemi-cal-ma-sayfalar-t33824.html


https://www.onceokuloncesi.com/195-tane-toplama-c-karma-lemi-t58436.html

linkindeki alıştırmalardan çocukların seviye, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bulunan seçilip, birinin çıktısı alınıp çocuk sayısı kadar çoğaltılır. Oyunda yaptığımız işlemlerin aynısını şimdi de kağıtlar üzerinde göstereceğimiz söylenerek çalışma başlatılır.
Öğretmen çocukların aralarında dolaşarak çalışmaları kontrol eder, yardıma ihtiyacı olanlara destek olur.


ÖNERİLEN DEĞİŞİK ETKİNLİK:
***Alan gezisinin yapılacağı okulun çevresinde / bahçesinde at kestanesi ağacı yoksa; okul bahçesinde bulunan başka bir materyal toplanabilir.

***Bahçeden toplanan at kestanesinin dikenli kapsullerinden aynı gün sanat etkinliğinde kirpi yapılmak üzere faydalanılır. Bu dikenler sayesinde 'canımızın yanması', 'batmak', 'acımak', gibi sözcükleri içeren duyu organ ağırlıklı bir plan hazırlanabilir.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
***Kestane kapsüllerinin bir iğne kadar batabileceğinden canlarının bu kadar az yanabileceği açıklanabilir.


AİLE KATILIMI:

Hafta sonu ya da günün sonunda istek haber mektubu ya da haftalık bülten aracılığı ile okulda yapılanlardan ve öğrenilenlerden söz edilip, bir alıştırma sayfası eve gönderilerek çocukların evde işlemi pekiştirmesi sağlanabilir.


UYARLAMA


HER HAKKI SAKLIDIR. HİÇ BİR YAYINEVİ TARAFINDAN PLANLARIMDAN ALINTI VE İZNİM OLMADAN BASIMI YAPILAMAZ.

PLAN: EMEL ÖZDEMİR
15.11.2012