ETKİNLİK PLANLARI
etkinlik planları
plan örnekleri
etkinlik havuzu
müzik etkinlik havuzu
öykü
masal
hikaye
müzik
sözsüz müzik
sözlü müzik
şarkı
türkü
müzikli drama
müzikli oyun
halk dansları müziği
drama müzikleri

Etkinlik Planı: Emel ÖZDEMİR
07.11.2013

HER HAKKI SAKLIDIR. İZİNSİZ HİÇ BİR YAYIN ORGANINDA YAYINLANAMAZ.


ETKİNLİK ADI: ATATÜRK’Ü ÇOK SEVİYORUZ. O KALBİMİZDE 2…

Etkinlik Türü : Müzik (Büyük grup etkinliği)
Yaş Grubu (Ay) : 36-66

Materyaller:
Atatürk Portresi

Sözcükler ve Kavramlar:
Uzun ses, kısa ses, ti sesi, ritim


KAZANIM VE GÖSTERGELERİ


SDA Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:

Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.

DA Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

PMA Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ

· Öğretmen davul ile düzenli vuruşlar verirken, çocuklar uygun adım yürürler. Bir çocuk düdük ya da flütle, ‘ti” sesini çıkarır. Bu uzun bir sestir. Sesin uzunluğu süresince tüm grup saygı duruşunda durur. Yeniden davul çalınır, yürümeye geçilir.
· Davul çalma görevi başka bir çocuğa verilir. Her seferinde düdük çalma görevi başka çocuğaverildikçe farklı uzunlukta ‘’ti’’ sesi dinlenecektir. Uzun ses ve ritim kavramını birlikte algılamaları sağlanır.
· Elinde Atatürk portresi tutan bir çocuk, bu defa ‘ti ‘ sesi ile resmi havaya kaldırır. Bu seremoni ile ilgili konu bağlantısı kurularak çocuklarla yapılan davranış hakkında sohbet edilir (Mahiye Morgül,Müzik Nasıl Öğretilir? kitabı. s. 28’den faydalanılmıştır ).
· Bağdaş kurarak yere oturulur. Derin nefes alırlar. Baş, boyun hareketleri ile nefesleri açılır. “Atatürk Ölmedi” gibi Atatürk’ü Anma Günü ile ilişkili şarkılar söylenir.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARDEĞERLENDİRME
  • Hangi şarkıları söyledik?
  • Sizce en uzun ‘’ti’’ sesini kim çıkarttı?
  • Sizce en kısa ‘’ti’’ sesini kim çıkarttı?
  • Bu müzik etkinliğine benzer yeni bir müzik yapsaydık, bu müzik nasıl olurdu?
  • Benzer yeni bir müzikli ritim çalışması anlatılmış / uyarlanmış / üretilmiş ise oynanır, bir isim bulunur.


AİLE KATILIMIÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLERUYARLAMA
Algılama güçlüğü olan çocuğa Atatürk portresi tutma ve ‘’ti’’ sesi çıkartma görevleri verilmelidir.