ETKİNLİK PLANLARI
etkinlik planları
plan örnekleri
etkinlik havuzu
jimnastik
oyun etkinlik havuzu
oyun
oyun etkinlik planı
sözsüz müzik
sözlü müzik
şarkı
türkü
müzikli drama
müzikli oyun
halk dansları müziği
drama müzikleri

Etkinlik Planı: Emel ÖZDEMİR
05.11.2013
ETKİNLİK ADI: ÇÖMLEĞİNDE NE VAR?


Etkinlik Türü : Oyun (Büyük grup etkinliği)
Yaş Grubu (Ay) : 36-72

Materyaller:
-

Sözcükler ve Kavramlar:
Yağ, bal, satmak, tartmak


KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

DA Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

PMA Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.

SDA Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haksızlığa uğradığında tepki verir.
Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir.

SDA Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.


ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen oyunda uyulması gereken kuralları ve uyulmadığında oluşabilecek tehlikeleri açıklar.Gruptaki çocuklar çember olur, çömelirler ya da ayakta beklerler. . Bir ebe seçilir, çemberin dışına çıkar. Ebe, çemberin dışında dolaşmaya başlar. İstediği bir oyuncunun arkasında durur, omuzuna dokunur. Omuzuna dokunulan çocuk ayağa kalkıp ebeye yüzünü döner. Seçilen oyuncu ile ebe arasında şu diyalog geçer:

Ebe: Çömleğinde ne var ?
Satıcı: Yağ var, bal var.
Ebe: Satar mısın ?
Satıcı:: Satmam.
Ebe: Tattırır mısın ?
Satıcı:: Tattırmam, dedikten sonra ebe satıcının uzattığı elinin avuç içine eli ile vururken: "Al öyleyse’’, der. Ardından eli ile yön gösterip; ‘’sen o yoldan, ben bu yoldan" der ve çemberin çevresinde ters yönde koşarlar. Satıcı olan çocuğun çemberde boşalan yerine ilk önce gelebilen oyuncu, ebelikten kurtulur.

Oyun, bütün oyuncuların satıcı ve ebe rolleri almaları ile devam eder. Oyun sonunda çocuklar çemberde bulundukları yere altlarına birer minder alarak bağdaş kurup otururlar. Öğretmen oyunun değerlendirmesine geçer.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Çocuklar çember etrafında koşarken karşılaşma noktasında birbirlerine çarpmamaları için oyuna başlamadan önce olası sonuçlar açıklanarak uyarılmalıdırlar.


DEĞERLENDİRME

  • Oynadığımız oyunun adı neydi?
  • Oyunda bir kaza meydana geldi mi?, oluşan kazanın sonucu ne oldu?
  • Bundan sonra oynayacağımız oyunlarda nelere dikkat etmeliyiz?
  • Oyunda haksızlığa uğrayan oldu mu?
  • Başkalarına haksızlık yapıldığında neler hissediyorsunuz?
  • Haksızlık olmaması için neler yapabiliriz?
  • Bu oyuna benzer yeni bir oyun oynasak, bu oyun nasıl olurdu?
  • Benzer yeni bir oyun anlatılmış / uyarlanmış / üretilmiş ise oynanır, bir isim bulunur.


AİLE KATILIMI
Ailelere oyunun oynanışı bir mektup ile gönderilir. Evde bir misafir geldiğinde, akrabaları ile bir araya geldiklerinde bu oyunu oynayarak farklı, eğlenceli bir zaman geçirebilecekleri belirtilir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
Yağ satarım, bal satarım
Çemberde ters koşmaca

UYARLAMA
Sınıfta; yürüme güçlüğü olan çocuğun ebe ya da satıcı olması durumunda oyun arkadaşının özel durumuna saygı gösterip koşması yerine yürümesi istenebilir.Not: Önerilen diğer etkinliklerle ilgili bu etkinlik planındaki kazanım ve göstergelere uygun aklınıza gelen oyunları lütfen yazın ki plana ekleyelim.