ELİPSİ TANIYORUM

ALINTIDIR.

etkinlik planının word formatındaki dosyası

ELiPSi_TANIYORUM.docx<br></br>

ETKİNLİK ADI: ELİPSİ TANIYORUM

Etkinlik Türü :Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun, Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu (Ay) : 48-66 Ay

MATERYALLER
Yumurta, limon, üzerlerine 1’den 10 kadar yazı yazılmış kare, daire, üçgen, dikdörtgen ve elips şekilleri

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Elips

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

MOTOR GELİŞİM
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.


ÖĞRENME SÜRECİ
Çocukların nesne ya da varlıkları gözlemleme, nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırma, nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirme, geometrik şekilleri tanıma kazanımlarının gelişmesi için fen merkezine yumurta ve limon bırakılır. Çocuklara bunların şekillerinin birbirine benzeyip benzemedikleri sorulur, diğer şekillerle karşılaştırılması, eşleştirilmesi çocuklarla birlikte yapılır. “Elips” örneklerle çocuklara tanıtılır. Çocuklardan bu şekle benzeyen nesneleri çevrelerinden bulup, isimlerini söylemeleri istenir.
Sonra öğretmen çocukların nesneleri sayma ve varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplama kazanımlarını pekiştirmek için önceden hazırladığı kare, daire, üçgen, dikdörtgen ve elips şekillerinin üzerine ayrı ayrı 1’den 10’a kadar rakamları yazıp sınıfın çeşitli yerlerine saklar. Çocuklardan arayarak bulmalarını ister, arama ve bulma işlemleri bitince sayılar sırayla 1’den 10’a kadar sıralanır, sonra şekiller ve renkler gruplandırılır.
Ardından öğretmen 5 farklı renkten 6’şar adet elips şekli keser. Çocuklar 5’er 5’er gruplanır. Her grup bir renk ismi alır. Çocuklar sıra ile şekillerin etrafına toplanırlar. Öğretmen şekilleri birbirinde uzak karışık bir şekilde düzenler. Öğretmen sıra ile çocuklara birer hak verir. Çocuklar vücutlarının istedikleri bir kısmı ile şekle dokunurlar. Oyunun sonunda en çok renge basan grup birinci ilan edilir. Tüm gruplar emeklerinden dolayı tebrik edilir.
Müzik ve ritim eşliğinde hareket etme kazanımlarının gelişmesi için öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir. Ardından “Şekiller” şarkısı bölüm bölüm çocuklarla tekrarlanır. Sonra hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.
ŞEKİLLER
Şekiller, şekiller, çeşit çeşit şekiller,
Üçgenler, dörtgenler, kare elips, şekiller.
Her yanımız bunlarla,
Her anımı onlarla,
Yaşanılan zamana,
Anlam verir şekiller.
Şekiller, şekiller, çeşit çeşit şekiller,
Üçgenler, dörtgenler, kare elips, şekiller.


DEĞERLENDİRME
Çevrenden elips şekline benzeyen varlıklara örnekler verir misin? Elips şekli ile daire şekli arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Etkinlik hoşuna gitti mi? Etkinliği sen düzenleseydin nasıl bir etkinlik olurdu? vb. sorular çocuklara sorularak etkinliğin değerlendirmesi yapılır.

AİLE KATILIMI
Evde elips şeklinde olan nesne bulma yarışı yapın. doğru şekildeki nesneyi en çabuk getiren şampiyon olur. oyunu farklı şekillerle de sürdürebilirsiniz.