elips
oval
şekilller
hayal gücütarafımdan düzenlenmiştir.