Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev olarak müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerine kimlerin getirilebileceğine ilişkin hususlar “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığına sorulan sorular arasında ön sıralarda yer alan kimlerin okul müdürü, müdür yardımcısı görevlerine gelebileceği konusunda MEB den yapılan açıklama ile ''Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'' düzenlenmiş ve yayımlanmıştı. İşte yeni yönetmelik ve şartlar ;

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yöneticilik (müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı) görevlerini ikinci görev kapsamında yürütecek olanlarda bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır.
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin;
- Yükseköğretim mezunu olmaları,
-Son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmaları,
-Görevlendirilecekleri eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyor olmaları,
-Görevlendirilecekleri tarih itibarıyla, son 4 yıl içinde yöneticilik görevinden adli veya idari bir soruşturma sonucunda alınmamış olmaları
gerekir.
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
a) Müdür olarak görevlendirileceklerin;
-Müdür olarak daha önce görev yapmış olmak,
-Müdür başyardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,
-Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az 3 yıl görev yapmış olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az 8 yıl görev yapmış olmak
şartlarından en az birisini taşımaları gerekir.
Görevlendirme için aranan şartları taşıyan aday bulunamadığı durumlarda yapılacak yönetici görevlendirmelerinde, yukarıda belirtilen hizmet süreleri birer yıl düşürülür.
b) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin;
-Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak,
-Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az 4 yıl görev yapmış olmak
şartlarından en az birisini taşımaları gerekir.
Görevlendirme için aranan şartları taşıyan aday bulunamadığı durumlarda yapılacak yönetici görevlendirmelerinde, yukarıda belirtilen hizmet süreleri birer yıl düşürülür.
Yönetici görevlendirmelerinde esas alınan bazı hususlar
-Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
-Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.
-Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.

mebpersonel.com