Düz eğri kavramından yola çıkarak cetvel kullanımına başladık. Koordinasyon becerisini de geliştiren araç-cetvel kullanımıyla beraber klavuzlu sıralama çalışma sayfaları yaptık.
Cetvel kullanım becerisini geliştirmek için önce iki noktayı cetvelle birleştirip çizmelerini istedik. Bu noktaların ilk bölümünde kendi elleriyle çizmelerini, ikinici bölümde de cetvelle çizmelerini ve karşılaştırmalarını istedik. Sonra sayıları sırasına göre cetvelle birleştirmelerini istedik. Son olarak da klavuza bakarak nesneleri cetvelle birleştirmelerini istedik.
Etkinliğin kalıpları alttadır. Klavuzlu sıralamadan 4 yaş ve 5 yaş olarak 2 versiyon halinde hazırladım.