Kurallı klavuzlu eşleştirme çalışması. Kalıpları alttadır.
İlk kalıpta sayıların hangi şekillerle eşleştireceğin dair klavuz vardır. o klavuza göre çocukların ellerine verilen renkli şeritlerle eşleştirme yapmaları yönergesini verdik. Ancak, her renkten sadece bir kez kullanmalarını istedik.