48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

PSİKOMOTOR GELİŞİM
Çizgi üzeride yürür
Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar
Çift ayakla sıçrar
Geri çift ayakla sıçrar
Tek ayak üzerinde sıçrar
Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur
Ayak değiştirerek iner çıkar
Topu kendisine sıçratıp yakalar
Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner
20cm üzerinden atlar
Topuk ve ayak uçlarıyla yürür
Dokuz blokla kule yapabilir
Modele bakara yuvarlak ve kare şeklini çizer
Çeşitli şekiller çizer ve boyar
Boncuk,makarna vb.nesneleri ipe dizer

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
Adını –soyadını ve yaşını bilir.
Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler
Yetişkinlerin konuşmalarına katılır
Oyuncaklarını paylaşır
Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder
İzin ister
Bir sorun olduğu zaman yardım ister
Övülmekten hoşlanır
Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir

DİL GELİŞİMİ
Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir
Birleşik cümleler kullanır
Resimdeki saçmalıkları açıklar
Zıt sözcükler söyler
Konuşmalarında bağlaç kullanır
Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır


BİLİŞSEL GELİŞİM
İnsan resmini altı öğeyi içerecek şekilde çizer
4-8 parçalı bul yapı tamamlar
1’den 10’a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar
Nesneleri ortak özelliklerine(taşıtlar,hayvanlar,büyük/küçük nesneler,ağır/hafif nesneler vb.)sınıflandırır
1’den 20’ye kadar ezbere sayar
3’lü 4’lü eşit setleri eşleştirir
İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar
Baştaki, sondaki ve ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder
Bir olayı oluş sırasına göre sıralar
Model olundunduğunda 10 küpten kule yapar
Nesnelerin neden yapıldığını söyler
‘Neden?’ sorusuna cevap verir
Dokuları ayırt eder
8 rengi isimlendirir
Renkleri gruplandırır
Renkleri tonlarına göre sıralar
Bazı paraları tanır ve isimlendirir
Kısa süre önce gördüğü resmi hatırlar
Eksik resimleri modele bakarak tamamlar
Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır
Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar
Neden – sonuç ilişkisi kurar
Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler
Bir nesnenin diğerine göre ağır yada hafif olduğunu söyler


ÖZBAKIM BECERİLERİ
Yardımla saçını tarar
Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler , çözer
Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar
Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar
Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar
Dişlerini fırçalar
Sofra kurallarına uyar
Yemekle ilgi araç gereçleri uygun kullanır
Sofra kurmak gibi ev işlerine yardımcı olur