Çocuklar ve Spor


Yorucu bir ders gününün ardından ya da haftasonu ödevler bittikten sonra, en rahatlatıcı şeylerden biri de oyun oynamaktır. Oyun, spora başlamada ilk adım olarak kabul edilir. Özellikle çocukken ya da genç yaşlarda spora başlayanlar bilir; her şey bir oyun gibidir başlangıçta. Bu nedenle, erken yaşlarda yapılan sportif etkinlerin temelinde oyun oynamak vardır. Ne var ki, oyun oynamakla spor yapmak bir noktadan sonra birbirlerinden ayrılırlar. Her şeyden önce spor, belli bir disiplin ve çalışma gerektirir. Ayrıca sporda, belirli kurallar vardır. Yaptığınız spor dalına göre değişen bu kurallar çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için düzenli olarak çalışmak, antrenman yapmak gerekir.

Birçoğumuz için spor yapma konusunda önümüzdeki en büyük engel, o spor dalında başarılı olabilmek için yetersiz olduğumuz önyar-gısıdır. Özellikle, gelişme dönemini henüz tamamlamamış olan çocuk ve gençlerin bu konudaki kaygıları çoğu zaman yersizdir. Örneğin, basketbol oynayabilmek için mutlaka boyunuzun belli bir uzunlukta olması ya da atlet olabilmek için illa ki belli bir ağırlığın altında bir kiloya sahip olmanız gerekmiyor.Elbette kimi spor dalları için, sporcunun yararına olacak birtakım özelliklere sahip olması iyidir. Ama, sporda fiziksel özellikler ve beceri kadar, çalışmak da çok önemlidir.

Spor, yalnızca profesyonellerce yapılan bir uğraş değil. Aslına bakarsanız sporun geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Hayatta kalabilmek için avlanmak, barınmak ve vahşi hayvanlardan korunmanın gerektiği dönemlerde atalarımızın yeterince güçlü, hızlı, çevik ve dayanıklı olmaları gerekiyordu. Bu becerelerini geliştirmek içinse, belki de farkında olmadan çeşitli egzersizler yapmaya başladılar. Bu sayede de fiziksel ve düşünsel olarak tüm bu tehditlere hazırlıklı hale geldiler. Bizler de bu ataların torunları olduğumuza göre, spor yapmak hepimiz için uygundur dersek yanlış olmaz. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken nokta, özellikle çeşitli yarışma ya da karşılaşmalarla sporcuların birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştıkları dallarda, herkesin eşit derecede başarılı ola-mayabileceği. Elbette bunun çeşitli nedenleri var. Fiziksel özellikler nedenlerden biri olsa da, tek neden değil. Genellikle sporcunun ne kadar çok çalıştığı, doğru antrenman programı izleyip izlemediği, kendi psikolojisine uygun bir dal seçip seçmediği de çok önemlidir.

.ALINTIDIR.