Çocuk-Spor

Çocukluk döneminde sportif aktivitelere katılımın başarıdaki önemine karşın zamansız yapılan aşırı yüklenmeler sıklıkla değişik sağlık sorunları neden olmakta ve çocukların erken dönemde sporu bırakmaları ile sonuçlanmaktadır.

Erken çocukluk dönemi (5-7 yaş)
Fiziksel gelişim ve büyüme için;
Koşma, tırmanma, yüzme (sık aralıkla dinlenimli), okulda tenefüs vb. aralarda bütün vücut hareketini içine alan aktiviteler. Postural anamoli tespiti ve düzeltmeye dönük çalışmalar.
Motor yeteneklerin gelişimi için;
Değişik büyüklükte toplarla yapılan kısa mesafe ve düşük hızda atma, yakalama, ayakla vurma vb. çalışmalar. Denge ve çabukluk çalışmaları. Folk, ritmik vb. dans aktiviteleri.
Kavrama (idrak) ile ilgili gelişimi için;
Basit kuralları olan oyunlar, şarkı söyleme oyunları, yaratıcı danslar, keşfedici, araştırıcı aktiviteler
Kişisel ve sosyal gelişimi için;
Bu yaş döneminde çocuklar sıklıkla bireyseldir. Dolayısiyle bireysel aktivitelere ağırlık verilmelidir. Tırmanma vb. aktivitelerle yeteneklerini diğer çocuklarla karşılaştırarak test etme olanağı verilmeli. Hareketlerinden övgü ile söz edilmeli, paylaşma, kazanma ve kaybetmenin güzelliği öğretilmeli.

Orta çocukluk dönemi (8-9 yaş)
Fiziksel gelişim ve büyüme için;
Koşma, tırmanma vb. günlük aktivitelere, postural gelişime dönük hareketlere devam edilmeli (özellikle erken gelişim gösteren kız çocuklarında). Esneklik çalışmaları eklenmeli.
Motor yeteneklerin gelişimi için;
Temel spor yeteneklerini ortaya koyan çalışmalar. Değişik büyüklükte materyallerle compleks denge ve çabukluk çalışmaları. Kompleks hareketler içeren folk ve ritmik dans aktiviteleri.
Kavrama (idrak) ile ilgili gelişimi için;
Dikkat ve el birliği ile yapılan kompleks aktviteler. Hareket serilerini ve oyunu kendilerinin uydurduğu aktiviteler.
Kişisel ve sosyal gelişimi için;
Hep birlikte yapacakları mücadeleci top vb. oyunlar. Takım, lider gibi değişik sosyal grup seçimi yapılmalı. Tek bir çocuk yaptığında bütün grup cezallandırılmamalı. Disiplin ve ceza sistemi üzerinde durulmalı. Kişisel disipline önem verilmeli

Geç çocukluk dönemi (10-12 yaş)
Fiziksel gelişim ve büyüme için;
Güç ve enerji gerektiren aktivitelere, postural gelişime dönük egzersizlere devam edilmeli (özellikle erken gelişim gösteren kız çocuklarında). Esneklik çalışmalarıda sürdürülmeli.
Motor yeteneklerin gelişimi için;
Kişisel ve takım sporlarında yarışma tarzı organizasyonlar (kız -erkek ayrı). Yetenek ve ilgilerine paralel kompleks harketeler içeren aktiviteler. Yoğun atma, tutma vb. spora özgü tekrarlar.Sosyal yönü kuvvetli folk ve dans aktiviteleri. Kavrama (idrak) ile ilgili gelişimi için;
Dikkat ve el birliği ile yapılan kompleks, takım stratejileri içeren kuralları ve teknikleri öğrenmeye dönük aktiviteler. Oyun ve öğretilerde tartışmaya açık olmak.
Kişisel ve sosyal gelişimi için;
Her çocuğa lider olma şansı tanınmalı. Oyunlar sırasında gerginlikler normal olarak karşılanmalı. Kız-erkek karışık grup aktivitlere önem verilmeli. Kız-erkek fiziksel fark kaynaklı aktivite ile ilgili görünüm anlatılmalı. Liderlik, iletişim, kişisel arkadaşlılar, takım ruhu vb. özellikler aşılanmalıÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIMIN POZİTİF ETKİLERİ


FİZİKSEL UYGUNLUK VE VÜCUT SAĞLIĞI
BÜYÜME VE GELİŞME
VÜCUDUN KONTROLU VE FİZİKSEL YETENEKLERİN GELİŞİMİ
VÜCUDUN HAREKET KABİLİYETİNİ ANLAMA VE DEĞERLENDİRME
AKTİF YAŞAM STİLİ KAZANDIRMA
ENTELLEKTÜEL GELİŞİME KATKI SAĞLAMA
KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMA
KENDİNE GÜVENİ GELİŞTİRME
YARATICI DOĞAL YETENEKLERİ GELİŞTİRME
ÇOCUKLARDA AĞIRLIK ÇALIŞMASI

Çocukluk döneminde sportif aktivitelere katılımın başarıdaki önemine karşın zamansız yapılan aşırı yüklenmeler sıklıkla değişik sağlık sorunları neden olmakta ve çocukların erken dönemde sporu bırakmaları ile sonuçlanmaktadır. Çocukların erişkinlerden farklı yapısal özelliklere sahip oldukları gerçeğinden hareketle çocuklara yapılacak sportif antrenman uygulamalarının da erişkinlerden farklı olması gerektiği unutulmamalıdır. Çocuklarda ağırlık çalışması veya diğer bir anlamda kuvvet çalışması eğer prensiplerine uyulursa yapılmasında sakınca olmayan bir konudur. Her yaşın gerektirdiği çalışma biçimi farklılıklar göstermektedir. Çocuklardan yaşamının ilerki dönemlerinde başarı beklediğimiz gerçeği gözardı edilmemelidir. Dolayısiyle antrenman programı düzenlerken birincil hedefin çocukların sağlığını korumak ve büyüme-gelişmesini olumsuz etkilememek olduğu unutulmamalıdır.


DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINDA AĞIRLIK ÇALIŞMASININ ÖZELLİKLERİ
7 veya ?
Hafif ağırlıklar veya ağırlıksız çalış, Vücut ağırlığını kullan Eşli çalışmalar, Antrenman yoğunluğu düşük, Teknik öğret
8-10
Egzersiz sayısını göreceli artır, Kaldırma tekniğini uygulamalı çalış Göreceli progresiv yüke başla, Basit egzersizler Antrenman yoğunluğunu göreceli artır Egzersiz şiddetinin olşturduğu strese yanıtı gözle
11-13
Bütün temel teknikleri öğret, Her egzersizde progresiv yük artış Minimal yüke veya yüksüz gelişmiş tekniklere giriş yap
14-15
Branşa özgü hareketlere geç, Teknikleri vurgula Antrenman yoğunluğunu artır, İleri antrenmanlara geç
16 ?
Bütün teknikleri öğrenildi ve temel antrenman tecrübesine ulaşıldı ise Erişkin antrenmanlarına geç

BLUĞ ÇAĞI ÖNCESİ (PREPUBESANT) ÇOCUKLARDA UYGULANACAK KUVVET ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

MALZEME İLE İLGİLİ
Kullanılan aletler vücut ve ekstremite büyüklüğüne uygun olmalı Kullanılan malzemelerin güvenliği iyi olmalı ve sık sık kontrol edilmeli Çalışılan alan geniş, iyi aydınlatılmış ve de havalandırması iyi olmalı ve kalabalık olmamalı

PROGRAMLA İLGİLİ
Çalışmadan önce iyi bir fiziksel muayeneden geçirilmeli Çocuk antrenörün uyarıları ve konulan kurallara uyacak oranda psikolojik gelişimini tamamlamış olmalı Çalışmalar yaş grubunun özel problemleri ve kuvvet antrenmanlarının özellikleri konusunda bilgili eleman kontrolünde yapılmalı Kuvvet antrenmanı bir antrenman programının motor yetenekleri geliştirmek için uygulanan bölümü olmalı (yani sadece kuvvet antrenmanı değil) Çalışma öncesi ısınma ve çalışmayı takiben germe egzersizlerine dikkat edilmeli Dinamik konsantrik kasılmaları içermeli Hareketler bütün eklem açıklığı boyunca yapılmalı Yarışma yasaklanmalı Maksimal yükler kaldırılmamalı

AİLELER İÇİN ÖNERİLER
Çocuğunuz kazansada, kaybetsede onu sevdiğinizi bildiğinden emin olun.
Çocuğunuzun fiziksel yetenekleri konusunda gerçekçi olun.
Çocuğunuzun kendisine gerçekci hedefler belirlemesine yardımcı olun.
Hedefin kazanmak değil fiziksel kapasite ve yetenekleri geliştirmek olduğunu vurgulayın ve gelişmiş yetenekleri güçlendirin.
Geçmişteki sportif başarılarınızı çocuğa anımsatmayın.
Antrenman ve yarışmalarda çocuğunuza güvenilir, riski azaltılmış bir ortam sağlayın (uygun antrenman yöntemi ve malzeme).
Oyun ve yarışmalarda duygularınızı kontrol edin diğer oyuncu, antrenör ve görevlilere bağırmayın.
Takımın diğer üyeleri ve çocuğunuz için amigoluk yapın.
Çocuğunuzun antrenörüne saygı duyun ve gösterin. Onunla iletişim halinde olun. Eğer uygulamaları ile ilgili katılmadığınız oktalar varsa çocukla değil direk antrenörle bunu paylaşın.
Spordan zevk alın, kendi hedeflerinizi belirleyin ve çocuğunuza pozitif bir model olun.


.ALINTIDIR.