Okul Çağında Beslenme

Okul çocuklarında beslenme hayatın ilk yıllarında oluşan yemek yeme alışkanlıkları daha sonrada sürüp gidecektir, baştan nasıl giderse sonradan da öyle gitmektedir. Süt çocukluğu döneminin sonlarında ortaya çıan büyüme hızının azalması, besin gereksinmesinde de azalmaya neden olur. Bu durum aileyi kuşkulandırır yemek seçme, psikolojik nedenlerle besinleri geri çevirme sıklıkla görlür.

Aile fertleri Anne ve Baba, bu durumlara hazırlık olmalı ve bunun doğal olduğunu bilmelidir. Çünkü gerçekten yemek yemeyen bu çocuklar, daha ileri yaşlarda şişman çocuk olabilmektedirler. Besinlere ilgisinin azalması, okul öncesi yıllara kadar sürebilir. Alınan besinlerde yeterli besinsel öğeler varsa, gelişim normal düzeyde ise, ilgi azalması önemli değildir. Beslenme programları yapılırken çocuğun yaşatısı göz önüne alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Okul çocuklarında beslenme 6-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağdaki çocuklarımız büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluşturduğu bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12 yaşta, erklerde ise yaklaşık olarak 11 ile 15 yaşlar arasında başlamaktadır. Kızlarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda artış menarştan yani ( ilk adet kanaması ) bir yıl öncedir. Vücut ağırlığındaki artış yaklaşık olarak 20 yaşına kadar devam eder. Boy uzunluğunda artış ise kızlarda 17 yaştan sonra genellikle durur; fakat erkeklerde yavaşta olsa devam eder.

Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda proteini, mineralleri ve vitaminleri gerektir. Tüm enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6-11 yaş grubu çocukların tüketmeleri gereke besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önem taşır. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuk hastalıklara karşı dirençsiz olur, sık hastalanır, hastalığı ağır seyreder ve okula devamsızlık nedeniyle okul başarısıda buna bağlantılı olarak düşer. Bu nedenle okul başarı seviyesini arttırmak, sınıf tekrarlarını azaltarak, eğitim ve öğretimin maliyetini düşürmek gelecek nesillerimizin daha güçlü daha sağlıklı olmasını sağlamak için temel hazırlamak gerekir. Bunun için çocuklarımızın beslenmesine özen göstermeli, önem vermeliyiz.


.alıntıdır.