Çocuklarda görülen depresyon ve bunun belirtileri hakkında Çocuk Psikiyatr Dr. Gökçe Küçükyazıcı'nın bir makalesini buldum:

Çocuklukta başlayan depresyonların birçoğunun çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde de sürdüğü gözlenmiştir. Bu bozukluk ne kadar erken başlarsa kalıtımsal etkenlerin o kadar etkin olduğu kabul edilmektedir. Anne babalar için çocuklarının sıkıntılı ve depresif bir duygu durumunda olması üzüntü vericidir. Çocuklarda gözlenen depresyon zamanında ve doğru uzman tarafından tedavi edildiğinde, çocukların yaşam kalitesi ve aile içi iletişim düzeyinde artış sağlanmaktadır.

Ayrıca depresyon ne kadar erken yaşta başlarsa, gelişimi o kadar olumsuz yönde etkileyeceği ve kişinin hastalıkla geçireceği yıllar artacağı için olumsuz etkilerin daha fazla olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, çocuklarda görülen depresyonun erken fark edilmesi açısından, anne-baba ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Daha önce psikiyatrik bozukluğu olmayan bir çocukta belirtiler aniden başlarsa, bunu fark etmek daha kolay olabilir; ancak belirtiler sinsi başlarsa, depresyon gözden kaçabilir.

Çocuklarda gözlenen depresyon belirtileri, erişkindekilerden faklı olarak başağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi bedensel yakınmalar şeklinde daha fazla görülür.

Çocuklarda gözlenen depresyon sırasındaki gözlenen ve ailenin fark ettiği şikayetler genellikle şunlardır:

- Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu
- Öğrenme güçlüğü
- Değersizlik düşünceleri
- Kendine güvende azalma
- Heyecan
- Çabuk ve sık ağlama
- Alınganlık
- Çevreye ilgide azalma
- Yalnızlık hissi
- Sevilmediği düşüncesi
- Ders başarısında düşme
- Uyku bozuklukları
- Mutsuz yüz ifadesi
- İştah değişiklikleri
- Düşünmede yavaşlama
- Karar vermede zorluk
- Eskiden zevk aldığı şeylerse mutlu olamama
- Gelecekle ilgili karamsarlık veya beklentisinin olmaması
- Oyun oynamada azalma
- Konuşmada azalma
- Can sıkıntısı
- Çabuk yorulma
- Merak duygusunda azalma
- Kendine kızma
- Kendini beğenmeme
- Kolay sinirlenme
- Gece korkuları
- Alt ıslatma
- Sık hastalanma (bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle)

Eğer öğretmenler öğrencilerinde bu belitilerin birkaçını bile görüyorlarsa aileyi uyarmalıdırlar. Çocuklarda depresyonu başlatan nedenler genellikle sevilen bir kişinin kaybı, anne-baba boşanması, geçimsizliği, alışık olduğu bölgeden taşınma gibi önemli değişiklikler, hastane yatışı, kronik bir hastalığının varlığı, ailenin uygunsuz yaklaşım tarzları (ilgisiz, çocuktan beklentisi yüksek, aşırı eleştirici ve aşırı kollayıcı ailelerin çocuklarında daha sık depresyon görülür) olabilir.

Kaynak ve makale devamı: https://cocukvegenc.com/icerikdetay-...lirtileri.html