Anne Sütüne Geçen İlaçlar

Altın Tuzları

Diphenhydramin

Novobiocin

Almadatin

Doxepin

Oral antikoagülanlar

Amidaron

Ephedrin

Oral kontraseptivler

Aminophylin

Ergo alkoloidleri

Oxacilin

Ampicilin

Ergotamin

Oxyphenbutazon

Androjenler

Erytromycin

papaverin

Anthraquinone

Estrogenler

paracethamol

Antineoplastikler

Ethylbiscumacetate

Penicillamin

Antipyrin

guanethidin

Penicilin

Atropin

hydantoin

Phanecatin

Barbitürat

Indomethacin

phenindion

Benzodiazepinler

İodide

phenylbutasone

Bis hydrocumarine

iodürler

progesteron

Bromocriptine

İsoniasid

Propoxyphen

Bromürler

Kanamycin

Propylthiouracil Quanidine

Caffeine

Katartikler


Radio izotoplar

Carbenicilin

Klemastin

Resprin

Carbimazole

Levo-dopa

Salicylate

Carisoprodol

Lincomycin

Senna

Chloramphenicol

Lithium

streptomycine

Chlorpromazin

Mafenamic acid

Sulfonamide

Cimetidine

Meperidin


tetracyline

Codeine

Meprobamat

Thiomazol

Colchicin

Methimazole

Thiazidler

Cortison

Methiylthiouracil

Thioridazin

Destropropoxiphen

Metronidazol

Thiouracil

Diazepam

Nalidixic acid

trimetrophim

Digoxin

Nitrofurantoin

Vitamin A,D,B6

.ALINTIDIR.