Tüm dünyada her geçen gün artan obezite, özellikle çocukları ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunları ile baş başa bırakıyor.

Pfizer Nütrisyon sponsorluğunda yapılan ''Knowledge, Understanding&Insights Into Child Nutrition (NOURISH-Bebek Beslenmesi, Bilgilenme, Anlama ve İçgörü) araştırması ile bebeklik ve çocukluk dönemi beslenmesiyle ilgili algı ve eğitim ihtiyaçları incelendi. Dünya genelinde 12 ülkede bin 203 sağlık profesyoneliyle gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Çocuk doktorları ve diğer sağlık profesyonellerinin erken çocukluk dönemi beslenmesine yönelik algı ve davranışlarının yanı sıra, bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişimi için dengeli beslenme konusunda mesleki eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan NOURISH araştırmasında, anne-babaların çocuk beslenmesinin önemini anlamadığı ortaya çıktı.

Araştırma sonucuna göre, ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 47'si anne babaların erken dönemdeki çocuk beslenmesinin uzun vadeli etkilerini tam olarak anlayamadıklarını düşünüyor.

Günümüzde bilim insanları kilolu olmayan bebekleri sağlıklı kabul ederken, NOURISH anketinin sonuçlarına göre, sağlık profesyonelleri ebeveynlerin bu fikri anlamaktan uzak olduğunu belirtiyor. Dünya genelinde ankete katılan sağlık profesyonellerinin yaklaşık yüzde 44'ü, ebeveynlerin bu fikri ''çok iyi'' anlamadıklarını ya da ''hiç anlamadıklarını'' ifade ediyor. Son araştırmalar, erken dönem bebek beslenmesi ile uzun vadeli obezite arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor.

Aşırı beslenme, belirli gıdaların ya da gıda bileşenlerinin fazla tüketimi ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı, inme, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklara neden olabiliyor.

-Anne babaların eğitime ihtiyacı var-

Araştırmanın sonuçları, anne babaların çocuklarının beslenme ihtiyaçları hakkında eğitilmeye ihtiyaçları olduğunu ortaya koyuyor.

Sağlık profesyonellerinin yüzde 72'si gelişim için gerekli olan besin ögelerinin fazla tüketilme riski olduğunu ifade ediyor. Ancak ebeveynlerin yüzde 76'sı çocuklarının bazı besin ögelerini alamaması konusunda daha fazla kaygı duyuyor.

Obezite, çocuklar için büyük risk oluştururken, çocuklarının dengeli beslenmesi konusunda kaygı taşıyan anne babaların oranı yüzde 66. Bazı besin ögelerinin fazla alınabileceği konusunda kaygısı olanların oranı ise yüzde 43'te kalıyor.

Araştırmada, anne babalar ile sürekli kurulan diyaloğa rağmen, doğru ve dengeli beslenme konusunda ''çok ilgili'' anne babaların yüzde 17 olduğu belirtiliyor.

-''Dünyada beş yaşından küçük yaklaşık 43 milyon çocuk aşırı kilolu''-

Ankete göre, Asya-Pasifik bölgesindeki hekimlerin yüzde 86'sı, çocukların aşırı beslenme riski ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor. Hekimlerin yüzde 20'si, anne babaların çocuklarının aşırı beslenmesi konusunda kaygılandığını pek düşünmüyor.

Ortadoğu'daki hekimler ise çocukların aşırı beslenme riski ile karşı karşıya kalabileceğini en az düşünen bölgeyi oluşturuyor (yüzde 40). Bu hekimlerin yüzde 67'si bölgedeki anne babaların çocuklarının bazı besin ögelerini aşırı tüketebileceği hakkında en çok kaygılanan anne babalar olduğunu düşünüyor.

NOURISH anketine katılan sağlık profesyonellerinin yüzde 65'i aşırı beslenmenin çocuklarda sağlıksız ve hızlı kilo almadaki en önemli faktör olduğunu, yüzde 94'ü ise 5 yaşına kadar protein, karbonhidrat ve yağ gibi besin ögelerini doğru miktarda almanın çocuk gelişiminde önemli rolü olduğunu belirtiyor.

Son verilere göre, 2010 yılında dünyada beş yaşından küçük yaklaşık 43 milyon aşırı kilolu çocuk bulunuyor. Bilimsel literatürde dengesiz beslenme, enerji, protein ve/veya diğer besin ögelerinin alımındaki eksiklikler, fazlalıklar ve dengesizliklerin tümü olarak tanımlanıyor. Hem yetersiz hem aşırı beslenen çocuklar için bu ifade kullanılıyor.

Anadolu Ajansı