İdrar Yolu Enfeksiyonları:

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) deyimi üriner sistemde mikropların üremesi anlamına gelir. Çocuklarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Bakteriler, virüsler ve mantarlar idrar yolu enfeksiyonuna neden olurlar. Her yaş ve cinste görülür. Kadınlarda yenidoğan dönemi hariç erkeklerden fazla gözlenir. Özellikle ilk beş yıl içinde böbrekte enfeksiyon olması kalıcı ve ilerleyen zedelenmelere neden olabilir. Bu durumun dikkatten kaçması ve enfeksiyonların kontrol altına alınamaması böbrek yetmezliği ile sonlanabilir.
İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Yaş Gruplarına Göre Belirtiler
Yenidoğan ve süt çocuğu:
Vücut sıcaklığının belirgin düşük veya yüksek olması, büyüme geriliği, kusma, ishal, huzursuzluk, sarılık, kötü kokulu idrar.
Okul öncesi:
Karın ağrısı, kusma, ishal, anormal işeme şekli, kötü kokulu idrar, ateş, büyüme geriliği.
Okul dönemi:
İdrar yaparken yanma, sık idrar yapma, karın ağrısı, anormal işeme şekli,kötü kokulu idrar, ateş
Bu belirtiler görüldüğü taktirde derhal doktorunuza danışılmalıdır.


.alıntı.