Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık rastlanan enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle bakteriler ile olur; nadiren mantar veya virusler sorumlu tutulur.
İYE, üriner sistemin değişik bölgelerinden kaynaklanabilir. Buna göre değişik isimler alır:
Sistit
Mesanenin yanma hissi ve ağrılı idrar yapma durumudur. Mikroorganizma olmadan da mesanedeki inflamasyonlar aynı bulguyu verebilir. Hakiki sistit (bakteri ile olan) %20 oranındadır.
Vulvitis ve Uretritis
Vulva ve üretranın enfeksiyon ve inflamatuvar olaylarına işaret eder. İdrarda bakteri (bakteriüri) her zaman basit idrar yolu enfeksiyonuna işaret etmez, böbrek dokusu iltihabı (pyelonefrit) ile beraber olabilir.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının özellikleri
Çocuklarda belirti veren (semptomatik) idrar yolu enfeksiyonu erkeklerde %1, kızlarda %3 olarak belirlenmiştir.
İlk bir yılda risk en fazladır. İlk 3 aya kadar erkek çocuklarında daha fazla olduğu halde sonra kızlarda artış görülmeye başlar. Mesaneden böbreklere idrar kaçışı (vezikoureteral reflü) her iki cinste %30-40 oranında gözlenmektedir.
İdrar yolu enfeksiyonunu hem konakçı hem de mikrororganizmayla ilgili etkileyen bir takım faktörler vardır. Mikroorganizmalar böbreğe kan, lenf ya da direkt temas ile (asendan yol) ulaşır. Üç ile yedi yaşları arasındaki özellikle kız çocuklarının tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, işeme işlev bozukluğunu (disfonksiyon) akla getirmelidir.
Sünnetsiz olanlarda idrar yolu enfeksiyonu 10-20 kat daha fazladır. Hastalığın klinik görünümleri çok çeşitlidir. İdrar yaparken ağrı hissinden (dizüri) böbrek dokusu iltihabına (pyelonefrit) kadar değişen görünümler sergiler.
Yaş gruplarına göre klinik belirti ve bulgular değişebilir
Yenidoğan ve süt çocuğu döneminde, hipo/hipertermi, büyüme geriliği, kusma, ishal, sepsis, huzursuzluk, sarılık, kötü kokulu idrar, Okul öncesi dönemde, karın ağrısı, kusma, ishal, kabızlık (konstipasyon), anormal işeme tarzı, kötü kokulu idrar, ateş, büyüme geriliği Okul dönemi/adolesan, dizüri, sık idrar, karın ağrısı, kötü kokulu idrar, kabızlık, anormal işeme tarzı, ateş, yan ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti görülebilir.
Tanı ve tedavisi
Tanıda idrar incelemesi ilk başvurulacak yöntemdir. Ultrasonografi ve Voidingsistouretrografi hastanın durumuna göre yapılacak görüntüleme yöntemleri olup ürodinamik inceleme gerekebilir.
Tedavide idrar kültürü sonucuna göre antibiyotikler kullanılır.

.alıntıdır.