Mikroskobun araştırma alanında sağladığı kolaylıkları göz önüne alan bilginler bu aletin derhal üstün bir duruma getirilmesi için çalışmalara koyuldular. Böylece büyültme oranı çok daha yüksek olan Bileşik Mikroskop meydana geldi. Bu tip mikroskop doğrudan doğruya gözlenecek nesneyi değil, onun gerçek görüntüsünü büyütülmektedir. Basit ve bileşik mikroskopların büyültme olayını yukarıdaki resimlerden izleyebiliriz.

Bileşik mikroskop, iki ucunda birer yakınsak mercek bulunan silindir biçimi bir borudan meydana gelir. Bu merceklerden, gözlenecek nesneye yakın olanına objektif veya Nesne Merceği denir. Gözlemcinin baktığı öbür merceğe de «oküler» veya «göz merceği» adı verilir.

Gözlenecek nesne objektifin odak noktasından öteye konur. Böylece mikroskop tübünün içinde büyültülmüş olarak görünür.

Basit Mikroskop Nedir

Basit mikroskop tıpkı büyüteç bir mercek gibi doğrudan doğruya gözlemlenmekte olan nesneyi büyüten bir sistemdir. Bu çeşit mikroskopların daha Asurlular çağında kullanılmakta olduğu Ninova’da yapılan kazılarda çıkarılan kristal merceklerden an-aşılmaktadır. Basit mikroskopta gözlenecek nesne mercek ile merceğin odak noktası arasına konur. Elde edilen görüntü, nesneden büyük olmakla birlikte gerçek değildir yani bir per-de üzerine iz düşürülemez.