Kağıt yapımında kullanılan belli başlı madde ODUN ‘dur. Genel olarak kağıdın elde edildiği ağaçların cinsleri de şunlardır: Kavak, çam, köknar, ladin ve Selvi.

SELÜLOZ: Ağaç hücrelerinin meydana getirdiği dokular lif biçimindedir. Bu dokulara mikroskopla bakacak olursak bitki hücrelerinin ince bir zardan oluşan içi dolu torbacıklar durumunda olduğunu görürüz. Endüstride kullanılan selüloz bu zarın esas maddesini teşkil eder. Selüloz, bitki vücudunda önemli bir madde olan “lignin” ile birlikte bulunur. İşte kağıt yapımında kullanılan selülozu elde etmek için onu bu lignin maddesinden ayırmak gerekir.

kagit_nasil_yapilirBu ayırma sonucu elde edilen kağıt selülozu hamuruna, yapılmak istenilen kağıdın nitelik ve cinsine göre değişik oranda başka maddeler de katılır. ODUN HAMURUNDAN KAĞIT YAPMA: Kaba kağıt ve mukavva yapmak için odun, doğrudan doğruya hamur durumuna getirilir.

Önce köknar ve ladin tomrukları kabuklarından temizlenir ve 1-2 m. boyunda kesilir. Sonra değirmenlerde öğütülür. Suyla karıştırılarak hamur yapılır. Elde edilen bu hamur, kağıt makinelerinden geçirilerek kaba kağıt ve mukavva yapılır.

SELÜLOZDAN KAĞIT YAPMA: iyi cins kağıt, sülfit selülozundan ve saf selülozdan yapılır. Bu hamurlar, ağaç liflerinin kimyasal eylemlerden geçirilmesi yoluyla elde edilir.