Yemlik bitkiler hem taze, hem de kuru olarak yenebilir. Havalar soğumaya ve hayvan yemi olarak kullanılan yeşil bitkiler sararmaya başlamadan önce bunları toplamak ve kışın hayvanlara vermek üzere depo etmek gerekir. Bu bitkileri besleyici cevherlerini kaybetmeden saklamak için çeşitli metotlar uygulanır:

1) Her şeyden önce hayvanlara yem olarak verilecek otları uygun bir zamanda yani daha henüz çiçek açmaya başladığı sırada biçmelidir. Biçme işi için orak veya tırpan denilen aletler kullanıldığı gibi modern ot biçme makinelerinden de yararlanılır. Orak, genişliği on santimetre, uzunluğu bir, metre olan büyük ve kıvrık bir bıçağı andırır. Biçme işini çabucak bitirmek istersek o zaman biçme makinesini tercih ederiz.

2) Biçilen otların birlikte düzgün olarak kurumasını sağlamak için bunları açık havada toprağa iyice sermek gerekir. Bunun için ot altüst makineleri denilen serme yayma makineleri kullanılır. Ama vaktimiz bolsa bu işi diren yardımıyla elle de yapabiliriz.

3) Havanın nemlilik derecesine ve rüzgârlı oluşuna göre biçilen otlar üç dört gün açık havada bırakılır. Ama otları geceleri çiğden korumak için her akşam toplayıp sabahları yeniden yaymak gerekir. Büyük bir alana yayılan otları çabuk toplamak için özel tırmık makineleri kullanılır.

4) Otlar bu üç dört gün içinde iyice kuruduktan sonra toplanmasına geçilir. Arabalarla ambarlara taşınan otlar burada büyük bir dikkatle yerleştirilir.

Otlan aralarına hava girmeyecek biçimde, mümkün olduğu kadar bastırarak yığmak gerekir. Aralarına hava sızacak olursa mayalanma meydana gelir. Bu da otların kızışarak tutuşmasına yol açabilir. Fazla yağışlı olmayan yerlerde kuru otları açık havada da saklamak mümkündür. Bunun için otlar büyükçe kümbetler durumunda yığılır ve rüzgarda uçuşmamaları için birbirlerine sıkı sıkı bağlanırlar.

Otların kuru olarak saklanması % 25 kadar kayba sebep olur. Hele serme- yayma sırasında yağmur yağacak olursa bu kayıp yüzde elliyi bulur.

Buna rağmen otları kış için kuru olarak saklamak pek lüzumlu bir iştir. Özellikle kışları uzun süren ülkelerde, yılın büyük bir kısmında hayvanların taze ot Bulması imkansız olduğu düşünülürse kuru otların hayvan beslenmesinde ne kadar büyük bir önem taşıdığı kolayca anlaşılır.