BÖP Nasıl Hazırlanır?

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI (BÖP)

BEP hazırlandıktan sonra, uygulayıcı eğitimci tarafından BÖP hazırlanır. BÖP, BEP’e dayanmak zorundadır. Uzun dönemli amaçlara ulaşmak için belirlenen kısa dönemli amaçlar BÖP’ün içeriğinde bulunur ve bu kısa dönemli amaçların nasıl gerçekleştirileceği ve öğretimin nasıl yapılacağı BÖP’te belirtilir. Öğretimin nerede ve nasıl yapılacağı, yapılacak etkinliklerin neler olacağı, öğretimde hangi materyallerin kullanılacağı, hangi yöntem ve tekniklerden yararlanılacağı, oturumların ne kadar süreceği ve her amacın kaç oturumda gerçekleşeceği, öğretim sonrası yapılacak değerlendirmenin nasıl yapılacağı detaylı olarak BÖP’te yer alır. BÖP aylık, haftalık ve günlük olarak hazırlanabilir. BÖP’te yer alan unsurlar şöyle sıralanabilir:
Öğrencinin adı
Öğretmenin adı
Öğretim programının adı
Öğrencinin genel performans düzeyine ilişkin özet ifadeler
Davranış ölçütü
Öğrenme ortamı
Oturum sayısı
Materyal
Öğretim amaçları
Öğretim basamakları
Öğretim yöntem ve teknikleri
Destek hizmetler
Değerlendirme teknikleri
KAYNAK: Çetin ÖZBEY, Özel Eğitimde Kavram ve Beceri Öğretimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2007.

ALINTI