İlk Üç Yaşta Bilişsel Gelişimi...


Çocukların bilişsel gelişimlerine desteklemek için farklı metotlar kullanılabilir. Çocukların zeka düzeylerini geliştirebilmek için ailelerin de duyarlı olmaları ve bu konuda çocuklarını destekleyici etkinliklerde bulunmaları gerekmektedir. İşte size çocuğunuzun zeka gelişimini destekleyebilmeniz için bazı öneriler...

3 Ay - Beceri:
• Önünde duran bir nesneye ulaşabilir.
• Hareketleriyle çevresindeki dünya arasında bir bağlantı olduğunun farkındadır.
• Farkındalığı arttıkça insanların yüzlerine daha çok ilgi gösterir.
• Müzik duyduğunda sessizleşerek dikkatini müziğe odaklayabilir.

Neler Yapabilirsiniz?
• Bebeğinizi bebek koltuğuna yerleştirin ve ulaşabileceği uzaklığın biraz ilerisine ilgisini çekecek (renkli-sesli) nesneler koyun. Bebeğinizi ileri doğru uzanıp o nesneleri alması için yönlendirin.

6 Ay - Beceri:
• Vücudunun kontrolünü kazandıkça, yardıma gereksinme duymadan bir şekilde oturmaya başlar.
• Konuştuğumuzda sesler çıkararak size karşılık vermeye çalışır. Bebeğiniz konuşmanın iki yönlü bir iletişim olduğunun farkına varmıştır.
• Her iki elini de aynı zamanda kullanabilir ve her iki eliyle de küçük oyuncaklar tutabilir.

Neler Yapabilirsiniz?
• Bebeğinizi düz bir alanda oturma olanağı yaratın. Gerek görürseniz düşmasini engellemek için çevresini yastık vb desteklerle çevirebilirsiniz.
• Bebeğinizle normal sesinizle konuşun onun da size yanıt verebilmesi için bir süre sesiz kalın. Size karşılık verdiğinde buna ne kadar sevindiğinizi ona gösterin. “Ce eee” oyunları oynayın.
• Bebeğiniz elinde küçük bir oyuncak tuttuğunda, diğer eline de bir oyuncak verin. Oyuncağı bir elinden diğer eline geçirmesi için destekleyin.

Bir yaş - Beceri:
• Temel gereksinimlerini yerine getirmeye ve basit emirleri anlamaya başlar.
• Başkalarını taklit eder.
• Ani hareketleri sınırlı olsa da, sizin basit hareketlerinizden bazılarını taklit edebilir
• Daha meraklı, çevresindeki dünyayla daha ilgili bir hale gelir ve çevresindeki şeylerin nasıl çalıştığını araştırmaya başlar.

Neler Yapabilirsiniz?
• Her şeyi bebeğinizin yerine yapmayın. Onu basit sözcükler kullanarak yönlendirerek kendi başına işlerini yapmasına izin verin.
• Ses çıkaran iki nesneyi birbirine çarparak ona ses çıkartmayı öğretin. Bebeğiniz de sizi izleyecektir.
• Küçük bir kutu içine ses çıkartacak iki nesne koyun. Kutuyu sallayın ve eline vererek onun da sallamasını isteyin.
• Oyuncağı bir minderin veya kutunun altına saklayın, arayıp bulmasına yardımcı olun.

İki yaş - Beceri:
• Vücut koordinasyonu geliştikçe merdivenlerden aşağı inebilir ve yukarı çıkabilir.
• Konuşmaları dinler. Çocuğunuz artık dilin ve konuşmanın günlük yaşamda öneminin farkındadır.
• Bir nesneyi başka bir şey yerine kullanma yeteneği geliştikçe, oyuncak ayılarla ve bebeklerle oynamaya başlar. Bu, bebeğiniz için çeşitli oyun alanları yaratır.

Neler Yapabilirsiniz?
• Çocuğunuza, sizin de yardımınızla, koşması, zıplaması ve tırmanması için bir çok olanak yaratın.
• Konuştuğunuzda çocuğunuzun sizi dinlemesi için onu özendirin ve sorular sorun.
• Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirebilecek oyunlar oynaması için, kuklalar, renkli kağıtlar ve kalemler gibi çeşitli oyuncaklar verin.
• Oyuncağını farklı yerlere saklayıp, arayıp bulmasına yardımcı olun.

Üç yaş - Beceri:
• Çocuğunuz artık farklı nitelikte iki nesneyi karşılaştırabilir. Hangisinin daha küçük ya da büyük olduğunu söyleyebilir.
• Dili daha iyi kullanabilmektedir. Çocuğunuz sözlük dağarcığını geliştirmiştir ve siz artık basit sıfatlar kullanarak daha uzun ve daha karışık cümleler kurabilirsiniz.
• Nesneler arasındaki benzerlikleri görür. Nesneleri eşleştirebileceği gibi aynı renkte olanları da eşleştirebilir.

Neler Yapabilirsiniz?
• Büyük ve küçük birer bardağı su ile doldurun ve hangisinde daha çok su olduğunu sorun.
• Çocuğunuzla kelime oyunu oynayın, çocuk şarkıları söyleyin. Öyküler okuyun.
• Renk eşleştirme becerisini geliştirmek için ona sorular sorun. Hangi boyama kalemi ile kazağının aynı renkte olduğunu sorun. Şekilleri isimlendirin.
• Yap-boz türü oyuncaklarla oynamasını sağlayın.
alıntı