Anaokulu Yılları Ve Matematik


Matematik bilimi sizin hayatınızda olduğu kadar çocuğunuzun hayatında da büyük öneme sahip. Ancak çocuğunuz günlük hayatta karşılaştığı bir çok matematiksel kavramın farkında bile değil. Anaokulu yıllarında çocuklar matematik konusunda çeşitli deneyimler edinme fırsatı buluyorlar. Anne ve babası olarak siz de çocuğunuzun matematik gelişimini destekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun matematik gelişimini desteklerken dikkat etmeniz gereken üç önemli unsur var. Bunlardan ilki matematiğin yaşadığımız her yerde olduğunu görmek ve bu durumu çocuğunuzun lehine kullanmak; ikincisi matematiğin eğlenceli bir şey olduğuna inanmak, (bazılarınız için belki bu, oldukça zor olabilir ama çocuk yetiştirmek fedakarlık ister, bunun için lütfen geçmişteki kötü anılarınızı bir kenara bırakın ve matematik ile eğlenmeye bakın;) ) üçüncü ve en önemli unsur ise çocuğunuzun düşünmesini sağlayın ve düşünce sistemini geliştirmesine yardımcı olun.

Bir çok uzman matematik öğretiminin iki ana aşamadan oluştuğunu söylüyor. Bunlar matematiksel düşünme (problem çözmek, iletişim ve muhakeme yeteneği) ve farklı matematiksel kavramların öğretilmesi (örneklendirme ve ilişkilendirme, sayı kavramı ve numaralama, geometri ve yer kavramı)

Matematiksel Düşünme:

1)Problem çözebilme: Problem çözebilme yeteneği matematiksel düşünmenin en temel özelliğidir.Bir problemi çözerken çocuklar farklı yollar kullanabilir ve farklı ama geçerli bir çok sonuç elde edebilirler.Problem çözmek konu hakkında uzun ve detaylı düşünmeyi, mantıksal yorumlar yapmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi gerektirir.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuğunuzun doğal merakını kullanın.Bütün çocuklar meraklı varlıklardır, onların bu merakını problem çözme yetenekleri için kullanabilirsiniz.Günlük hayatta karşılaştığınız her hangi bir problemi çözerken çocuğunuzdan yardım alın (çocuğunuzun fikrini alın), böylece onun hem konu hakkında düşünmesini sağlarsınız hem de kendine güven kazanmasına yardımcı olursunuz.
●Çocuklara çeşitli konular hakkında konuşabilmeleri için fırsatlar yaratın , onların düşüncelerini geliştirmek için onlarla konuşun , sorular sorun ve sorduğu sorulara mantıklı cevaplar verin.Çocuklara bir problemin farklı çözüm yolları olduğunu gösterin.

2)İletişim: İletişim düşüncenin kelimelerle, resimlerle, yazılarla ya da çeşitli sembollerle ifade edilebilmesi olarak açıklanabilir. Çocuğunuzla konuşmanız ve onu dinlemeniz iletişimin en önemli parçasıdır.Çocuklar konuştukları zaman kendi yaptıkları ya da yapacakları şeyler hakkında tekrar düşünme fırsatı bulurlar ve böylece düşüncelerini daha net hale getirirler.Ayrıca çocuklarla konuşurken onlara yeni kelimeler öğretebilir ve dil gelişimine yardımcı olursunuz.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuklara matematikle ilgili kitaplar okuyun, tekerlemeler veya oyunlar öğretin.
●Onlara çeşitli grafikler yada resimler çizerek de matematik hakkında bilgi verebilirsiniz.

3)Muhakeme Yeteneği: Bir soru hakkında düşünmek ve geçerli bir sonuç bulmak olarak açıklanabilir.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuklara sorular sorun ve onlara cevabı bulabilmeleri için zaman tanıyın.Onlara çeşitli ve yönlendirici sorular sorarak doğru cevaba ulaşmaları için yardım edin.
●Buldukları çözümü onlarla beraber tartışın ve neden bu çözüme ulaştıkları hakkında onların fikirlerini dinleyin.

Matematiğin İçeriği:

1)Örnekleme ve ilişkilendirme: Örnekleme olayların tekrar edilmesi; ilişkilendirme ise çocuğun olayları birbirine bağlayabilmesi olarak açıklanabilir.Bu iki kavram sayesinde çocuklar matematik hakkında genel bir görüş edinirler.Örneğin çocuklar sınıflandırma yaparken ilişkilendirmeden yardım alırlar yada müzik dinlerken şarkı içinde tekrar eden sözlerin yada ritimlerin bulunması onların örneklemeyi anlamarına yardımcı olur.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuğunuzun, içinde tekrar eden ritimlerin bulunduğu müzikler dinlemesini; içinde tekrar eden hareketlerin bulunduğu oyunlar oynamasını sağlayın.
●Çocuğunuza sınıflama yapabilmesi için fırsatlar tanıyın.Örneğin çocuğunuzdan boncukları renklerine yada büyüklüklerine göre sıralamasını isteyebilirsiniz.

2)Sayı kavramı ve numaralama: Sayı kavramına sayıların ne ifade ettiğini anlamak ve nasıl kullanılacağını bilmek diyebiliriz.Sayı kavramı doğru ve düzenli sayı sayabilmeği ve sayılar arasında ilişki kurabilmeği gerektirir.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuğunuzla sayı sayma alıştırmaları yapın. Her şeyi sayın! Anaokulu yıllarında çocukların soyut düşünebilme yetenekleri yoktur, bu nedenle genellikle erken yaşlarda çocuklar sayı sayarken sadece ezberledikleri sayıları sayarlar. Sayı sayma işini anlamlı hale getirmek için somut şeyleri saymasını sağlayın.
●Ona parmak yardımıyla sayı saymayı öğretin.
●Çocuğunuzla sayıların ne işe yaradığı hakkında konuşun.Ona günlük hayattan çeşitli örnekler verin.(Apartmandaki kapı numaralama sisteminden konuşabilirsiniz)

3)Geometri ve yer kavramı: Geometri çocuklara yaşadıkları dünyanın fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi edinmelerine yardımcı olur.Geometri kavramı cismin şekli, boyutu, yönü, hareketi ve pozisyonu hakkında bilgi verir. Yer kavramı sayesinde çocuklar insanların ve objelerin yerleri arasında ilişki kurabilirler.

Aileler ne yapabilir:
●Çocuklara farklı geometrik kavramları ve özelliklerini öğretin ve günlük hayattan örnekler vererek bu kavramları pekiştirmelerini sağlayın.
●Bloklar veya legolar ile şekiller yapın, böylece çocuğunuz bir cismin üç boyutunu inceleme fırsatı bulur.
● Bulmacalar alın ve çocuğunuza şekiller vasıtasıyla parçaların yerlerini bulmasını öğretin.

alıntı