Çocuklarda check-up nedir, ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

Çocuklarda check-up nedir, ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

Sağlam çocuk izleminde, rutin muayeneler sırasında erken farkedilen sağlık problemleri, erken teşhis, hızlı ve geç kalınmamış tedavi sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Belli aralıklarla yapılan düzenli kontroller sayesinde, fizik muayene ve tarama testleriyle check-up önemli bir gereklilik haline gelmektedir.
Çocuklarda rutin olarak uygulanan standart bir check-up programı bulunmamaktadır. Fakat belli yaşlarda daha sık gözlenen ve çocukların sağlıklı büyümesini ve gelişmesini engelleyecek hastalıkları önceden tanımak için bir takım testler yapılmaktadır.
Boy, kilo ve baş çevresi büyümesinin takip edilmesi, rutin olarak yapılması gereken kontrolller arasındadır. Yenidoğan döneminde başta tiroid ve fenilketonüri olmak üzere metabolik hastalıkların taranmasını öneriyoruz.
Bir yaşına kadar her ay, 1-2 yaş arasında 3 ayda bir, daha sonra ise 6 ayda bir rutin olarak check-up yapılmalıdır. Altı ay ve bir yaş arasında tam kan sayımı ve idrar kültürünü önermekteyiz.
Bir yaşından sonra özel bir durum yoksa genel muayenelerle izliyoruz. Rutin olarak göz ve diş muayenelerinin yapılması da önemlidir. Şaşılığın değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca bu dönemde çocukların yürüyüşlerine de dikkat edilmesi önemlidir. Yürümeye başladıklarından itibaren, içe basma var mı diye her kontrolde dikkat edilmesi gereklidir.
1-1.5 yaşlarında, 2 yaşında, 3 yaşında içe basma, bacaklarda eğrilik, düz tabanlık incelenmelidir. Büyüme değerlendirilmesi, aşı takvimi, bulaşıcı hastalıklar ve tansiyon değerlendirilmelidir.
Çocukta şişmanlık varsa kanda hormonal profilin değerlendirilmesi gereklidir. Hem şişman çocukların hem de ailede kalp hastalığı bulunan çocukların 2 ve 4. yaşlarda ve okul öncesi kan lipit düzeylerine bakılmalıdır. Tiroid fonksiyon testleri incelenmelidir. Tiroid bezinin fonksiyonları yetersiz olması kilo yapabilmektedir.
Hiç bir yakınma olmasa bile okul öncesi dönemde düzenli kontrollerin sıklığı 6 ayda bir olmalıdır. Bu kontrollerde ayrıntılı bir fizik muayene yapılır, boy kilo, tansiyon ölçümü yapılır. Göz kontrolü, işitme kontrolü, diş kontrolü, büyümenin değerlendirilmesi, omurga sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve aşı takvimi, tansiyon izlemi ve kontrolleriyle hem ruhsal, hem fiziksel yönden okul başarısını ve okula devamını etkileyecek sorunlar erken dönemde tespit edilebilmektedir.


.alıntıdır.