Verem aşısı (BCG)

tüberküloz mikroplarına karşı yüksek derecede koruma gücüne sahip bir aşıdır. Bebek 1 veya 2 aylık olduğunda sol omuzdan deri içine yapılır. Uygulandıktan sonra oluşan beyazlık yarım saat içinde kaybolur. Birkaç hafta içinde yara oluşur, sekizinci haftada kabuklanır.


Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz) (DPT)

Süt çocuklarına karma aşı içinde bir iki ay arayla üç kez uygulanır. Son enjeksiyondan 1 yıl ve 5 yıl sonra tekrar dozları yapılır. Altı yaşından sonra karma aşıdaki difteri miktarı azaltılarak erişkin dozu (dT) uygulanır. 10 yılda bir tekrarlanır.


Kızamık

Doğumdan sonraki ilk aylarda bebek, anneden geçmiş olan antikorların etkisiyle bu hastalığa karşı korunur. Ancak daha sonra korunma yetersiz kalır. 9 ayını dolduran her bebeğe en kısa zamanda kızamık aşısı yaptırılmalıdır. İyi bir bağışıklık sağlamak için aşının bebek 15 aylık olduğunda tekrarı uygun olur. Bu devrede kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı (MMR) önerilir.

Hepatit B

Hepatit B Aşısı, çocuk doğar doğmaz başlanmak koşuluyla 0. 1. 6. aylarda uygulanır. Beş senede bir tekrarlanır. Ailesinde hepatit taşıyıcısı olan bebekler 0. 1. 2. ve 12. Aylarda aşılanmalıdır. Eğer anne taşıyıcıysa bebeğine, aşıya ilaveten 0. ve 3. aylarda hepatit B�ye özgü gamma globulin (Hepatit B Hiperimmun Globulin) yapılması önerilmektedir.


Sağlık Bakanlığının önerdiği aşı takvimi aşağıdadır.

BCG
1. veya 2. Ayda
İlkokul 1. sınıfta ( PPD kontrolu ile )
DBT ve POLİO
2. ayda
3. ayda
4. ayda
16. ayda
İlkokul 1. sınıfta ( sadece polio )
KIZAMIK
9. ayda
15-59. ay arasında
İlkokul 1. sınıfta
HEPATİT B
Doğumda, 1. ayda ve 6 ayda
Td
İlkokul 1. sınıfta
İlkokul 5. sınıfta
T Lise 1. sınıfta
alıntı