Çocuğunuz Babasından Ne Bekler?


Çocuklar babalarından ayrı bir ilgi beklerler. Her yaş grubunda isterler ve beklentiler değişirken, özünde her çocuğun beklentisi aynıdır: İlgi. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına bağlı olarak istekler de değişkenlik gösterir. Aile yapısı, evde babanın ve annenin rolü, yaşam koşulları, çevre ve okul koşullarını da göz önünde tutmak gerekir.
Çocuklar çok erken yaşlarında evde şiddet ve sevgiyi; anne ve babanın birbiriyle olan diyaloglarını, paylaşımlarını fark eder, bunları kendisi ile bağdaştırıp kendi mantığı çerçevesinde değerlendirir, analiz eder. Kadın ile erkek, anne ile babanın rolünü ve farklarını anlar. Bu sebeple aile içerisindeki iş paylaşımının farkındadır. Beş yaşındaki bir çocuğun babasından beklentileri sekiz yaşındaki bir çocuğunkinden çok farklıdır. Kısaca yaş gruplarına bağlı olarak bir değerlendirme yapacak, çocukların neler düşünebileceğini düşünecek olursak;
Benim de bir şeyler yapmama izin versin (erkek çocuğu, 5 yaş)
Babam bana hikâyeler anlatsın (erkek çocuğu, 5 yaş)
Babam anneme evde yardımcı olsun, böylece annem bu kadar sık üzülmez ve yorulmaz (kız çocuğu, 5 yaş)
Bizimle birlikte parka gelsin (kız çocuğu, 5 yaş)
Annemle bu kadar sık kavga etmesin (erkek çocuğu, 5 yaş)
Daha çok gülsün (kız çocuğu, 5 yaş)
Arkadaşlarımın bize gelmesine bir şey demesin (erkek çocuğu, 6 yaş)
Kapıyı sürekli çarpmasın (erkek çocuğu, 6 yaş)
Onu kızdırdığım zamanlarda bile beni sevsin (kız çocuğu, 7 yaş)
Sürekli küçük bir çocuk olduğumu vurgulamasın (kız çocuğu, 7 yaş)
O kadar çok içmesin (erkek çocuğu, 7 yaş)
Beni daha çok dinlesin (kız çocuğu, 7 yaş)
O kadar komik kokmasın (kız çocuğu, 7 yaş)
Oyuncaklarımı ve beni rahat bıraksın (kız çocuğu, 7 yaş)
Benimle daha fazla oynasın (erkek çocuğu, 8 yaş)
O sinirli olduğunda her şeyden ben suçlu olmayayım (erkek çocuğu, 8 yaş)
Bu kadar meraklı olmasın (kız çocuğu, 8 yaş)
Ben istediğimde banyodan çıksın (kız çocuğu, 8 yaş)
Hepimiz evde daha mutlu olalım (erkek çocuğu, 8 yaş)
Sürekli işini düşünmesin (erkek çocuğu, 9 yaş)
Her şeyi daha iyi bildiğini sanmasın (erkek çocuğu, 9 yaş)
Ev ödevlerimi yapamadığımda bana yardım etsin (erkek çocuğu, 10 yaş)
Beni iş yerine götürsün (kız çocuğu, 10 yaş)
Çocuklar her şeyi farklı değerlendirir, farklı görür ve anlam yükler. Onlar için basit cümleler vardır, olan neyse yalın biçimde aktarılır, dolaylı yollara başvurmaz. Çocuklukların gördükleri ve yaşadıkları tüm hayatları boyunca onları takip eder. Çocukların verdikleri tepkileri iyi izlemek, bu tepkilerin ne anlama gelebileceği üzerine düşünmek gerek. Sevgiyle büyük yollar kat edilir ama anlama ve dinleme de sevgi kadar önemlidir.


.alıntı.