MÜZE BİZİ BEKLER

Etkinlik Türü: Türkçe ve Alan Gezisi (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...2297e74a1e.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.)
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
(Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 10.Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Eş nesne/varlıkları gösterir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Çocuklara güne başlama zamanında müzede çekilmiş birkaç fotoğraf gösterilerek “Çocuklar, bu fotoğrafları hafta sonu gittiğim bir yerde çektim, orada o kadar ilginç şeyler gördüm ki, size de göstermek istedim’’ denilir.
• Fotoğraflar birlikte incelenir, çocuklara: “Gittiğim yer neresi olabilir? Aranızda daha önce böyle bir yere giden var mı?” soruları yöneltilir.
• Giden çocuklar müze ziyaretinde ne yaptığını ve neler gördüğünü arkadaşlarına anlatır.
• Fotoğraflardaki vitrinlere dikkat çekilerek: “Bu eserleri neden burada sergiliyorlar? Bu eserler neden bu kadar özenli bir şekilde korunuyorlar?” diye sorularak çocukların yanıtları dinlenir.
• Müzede uyulması gereken kurallarla ilgili cümleleri tamamlamalarına rehberlik edilir.
“Müzedeki eserlere dokunmamalıyız çünkü; ….”
“Müzede fazla gürültü yapmamalıyız çünkü; …” vb.
• Gidilecek müzenin web sitesi ile afiş ve broşürleri birlikte incelenir.
• Ardından öğretmen tarafından yazılan “Müze” şiiri okunur:
“Müzeler bizim için, haydi gidip gezelim,
Değerli eserleri, dokunmadan görelim,
Hepsi de çok önemli, kıymetini bilelim,
Müzelere gidelim, ilginç şeyler görelim,
Onlara dokunmadan, gezelim öğrenelim.”
Öğretmen E.Burcu Koçak/Hatay
• Müzeye gidilir. Çocuklar müzede ilgilerini çeken, hoşlarına giden eserlerin resmini ellerindeki küçük not defterlerine çizerler.
• Müzede önceden belirlenen alana geçilir. Çocukların her birine bazı eserlerin önceden çekilen fotoğrafları dağıtılarak “Ben daha önce müzeye geldiğimde bu eserleri görüp çok beğenmiştim ama şimdi yerlerini bulamıyorum. Siz elinizdeki fotoğrafa bakıp aynısını benim için bulur musunuz?” diye sorulur. Çocuklar fotoğraftaki eserleri bulurlar.
• Gezi sırasında yeni çekilen fotoğraflar yansı aracılığıyla çocuklarla paylaşılır. Çocukların yansıtılan eserle ilgili olarak yöneltilen “Bu eşya ne işe yarıyor olabilir? Bu heykel kimin heykeli olabilir? Bu elbise kimin olabilir, sen bu elbiseyi giymek ister misin? Sizin evinizde buna benzeyen bir şey var mı?” vb. soruları yanıtlarlar.
• Okula dönüldüğünde, çocuklardan istekli olanlar müze gezisi boyunca not defterlerine çizdikleri resimleri arkadaşlarına anlatır.

Materyaller:
Not defterleri, kalemler, kâğıt.

Sözcükler ve Kavramlar:
Müze, eser

DEĞERLENDİRME

Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Biz nereye gezi düzenledik?
Müzede neler gördük?
• Gördüğünüz eserlerden en çok hangisini beğendiniz?
Müzedeki eserlerin resmini çizmek hoşunuza gitti mi?
• Müzedeyken hangi kurallara uyduk?
Neden bu kurallara uyduk?
• Başka müzelere gittiniz mi? Başka hangi müzelere gitmek istersiniz?

AİLE KATILIMI
• Ailelere sınıfta ya da okulun uygun bir yerinde çocuklarının bebeklik dönemindeki eşyalarına ait bir müze oluşturacakları söylenir. Aileler çocuklarını da bilgilendirerek bu eşyalarla ilgili küçük notlar yazarlar (Örn: Selin’in ilk ayakkabısı, Ahmet’in ilk doğum günü hediyesi vb.).
Her aileye çocuğuyla birlikte belli sayıda bilet hazırlaması önerilir. Çocuklar diğer öğretmen ve arkadaşlarını, ailenin diğer üyelerini, komşularını müzelerine davet edebilirler.
• Ailelere çocukları ile yaşanılan şehirdeki müzelere gitmeleri ve orada çektikleri fotoğrafları okula göndermeleri önerilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Müze gezi öncesinde mutlaka ziyaret edilmelidir. Belirlenen eserlerin fotoğrafları çekilmelidir. Müzenin afiş ve broşürleri alınmalıdır.
• Gezi planını yaparken çocukların gelişim özellikleri ve ilgileri göz önünde bulundurularak müzede gezilecek alanlar önceden belirlenmelidir.
• İsteyen velilerin de geziye katılabileceği önceden duyurulmalıdır.
• Gezi için gerekli resmi izinler önceden alınmalıdır.
• Müze ziyareti süresince bir görevlinin eşlik etmesi ve müzeyle ilgili broşür/dergi dağıtması talep edilmelidir.

UYARLAMA
Sınıfta Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Müze gezisinden önce, ortopedik yetersizliği olan çocuğa müzeye gittiklerinde nasıl hareket edeceği açıklanmalıdır. Sınıftaki çocukların ortopedik yetersizliği olan arkadaşlarına müzede nasıl yardımcı olabilecekleri ile ilgili konuşulmalıdır.
• Müzeye girerken ve müze içinde ortopedik yetersizliği olan çocuğun velilerden birine ya da öğretmene yakın olması sağlanmalıdır.
• Gezi sırasında öğrencinin kullandığı destek aracına (örn; tekerlekli sandalye, yürüteç vb.) bağlı olarak nerede nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin ipuçları ve yönergeler verilerek öğrenci rahatlatılmalıdır.
• Etkinliğin değerlendirilmesi sırasında diğer çocuklara yapılacak değerlendirmeye ek olarak, “Müzede nerelerde hareket etmekte zorlandın?, Zorlandığın yerler nasıl olsaydı daha kolay hareket edebilirdin?” soruları ortopedik yersizliği olan çocuğa, “Çocuklar arkadaşınızın daha rahat hareket edebilmesi için müzede ne gibi çalışmalar yapılması gerekir?” sorusu da sınıftaki tüm çocuklara sorularak arkadaşlarının yaşadığı zorlukları fark etmeleri ve çözüm önerileri getirmeleri istenebilir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Çocuklara başka müzelerle ilgili broşürler, afişler gösterilerek ya da video izlettirilerek ziyaret ettikleri müzeyle benzer ve farklı yönleri bulmaları istenebilir.
• Çocuklar kendilerine ait önemli eşyaları nasıl korudukları /sakladıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunurlar.