ÇOCUĞUMUZUN OKUL BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Yaşamın birçok alanında başarısız insanlar görüyoruz. Ama başarılı olanları da görüyoruz. Zekâ düzeyleri birbiriden çok farklı olmamakla beraber başarılı/başarısız ayrımını ortaya çıkaran şey acaba nedir? Çok zorlanmadan, bunu çocuğumuzun çalışma yönteminde aramak gerekir. Böyle yaparsak hem nedeni bulmak için zorlanmayız, hem gereksiz yargılara yönelmemiş, ilgisiz kişi ya da kurumları suçlamamış, hem de bir an önce ”başarısızlık” denilen sevimsiz durumdan çocuğumuzu kurtarmış oluruz.
Öğrenciler zaman zaman, hatta çoğu zaman ders çalışmayı, çok zor ve usanç veren bir iş olarak görürler. Kimi başarısızlıklarına da kendi dışlarında gerekçe bulmaya çalışırlar. Bunlar;
“Çok çalışıyorum ama anlamıyorum.”, “defalarca okuyorum ama öğrenemiyorum”.vs..
Ancak iyice bakalım öğrenciler bu tür yakınmalarında kendilerine yönelik eleştiriler yapıyorlar mı? Şimdi bu gerekçeleri öğrencilere yönelterek düzenleyelim: “Çok çalışıyorum ama çalışma yöntemini bilmediğim için anlamıyorum.”, “defalarca okuyorum ama etkili ve kalıcı okumayı bilmediğim için anlamıyorum.
Dikkat edelim. Öğrenci, yukarıdaki soruları ilk biçimiyle ele aldığında sorunun kökünü bilememektedir. Ama ikinci biçimiyle ele aldığında çok daha çabuk ve net biçimde ne yapması gerektiğini bulabilmektedir. (Ünlü, 2005)

Başarısızlık Duygusu
Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Okul başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir. Bu çocuklar, genellikle yeteneklerini kapasitelerinin altında kullanmaya programlanmışlardır.
Okul başarısızlığının arkasında değişik birçok neden vardır. Bunlar arasında çocuğun öğrenme yetisi, okul ve öğretmenlerinin çocuklara yaklaşımı, anne babanın beklenti ve tutumları, çocuğun zihinsel yeterliliği, çocuklarda herhangi bir gelişimsel gerilik ya da bozukluk, çocuğun yaşadığı problemler yer almaktadır.
Okul sorunlarının zamanında tespiti ve tedavisi, çocuğun işlevsellik kaybını ve öğrenme performansındaki zararı en aza indirir. Belli bir zeka seviyesine rağmen ders başarısındaki ilerleyen düşme okul sorunlarının en temel göstergesidir. Çocuğun okula gitmek istememesi, okulla ilgili değişik bahaneler söylemesi, bedensel yakınmalar, ders çalışmak istememesi, son zamanlarda okul arkadaşlarından uzaklaşması, sabah okula gitmek için kalkmakta zorlanması, okul ile ilgili bazı sorunların olduğunun göstergesidir.( R.A.M. 2005, K,Maraş)
Anne Babaların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Ders için yeterli vakit ayırmasında ona yardımcı olun: Anne babaların gerek ev ortamını ders için uygun hale getirmeleri, gerekse evde onunla birlikte ders çalışma programı yapmaları, derse ayrılan zamanı biraz daha artırabilecektir.
Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendiriniz: Derse karşı gösterilen başarıların, okulda o gün için sıradan bile olsa anne baba tarafından desteklenmesi ve övgü dolu sözler ile karşılık alması, çocuğun derse karşı ilgisini artıracaktır.
Ona her zaman cesaret veriniz: Derste veya herhangi bir olumlu aktivitede cesaretlendirilen ve teşvik edilen çocuklarda derse karşı ilgi fazla olur. Çocuğun üzerine aldığı sorumluluklar da dahil olmak üzere,cesaretlendirilmesi,onaylanması onun başarısında önemli bir noktadır.
Başarısızlıkları için konuşunuz,onu başarıya motive ediniz: Çocuk sürekli başarı için şartlandırılırsa başarısızlık olduğunda ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle başarısız olduğu dönemlerde olacağı için; yargılama,eleştirme ve kıyaslamaya girmeden başarısızlığı konusunda ona yardımcı olunmalıdır.
Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olunuz: Programsız olan bir evde, çocuktan program beklemek biraz anlamsız olacaktır. Evin programını düzenledikten sonra çocuğunuzdan da program bekleyebilirsiniz.
Anne ve baba olarak derslerinde ona destek olunuz: Anne ve babanın bu görevi birlikte üstlenmesi gerekir. Ders konusunda hem anne hem babanın ilgilenmesi,çocuğun bu konuyu kendi gündemine getirmesini sağlayacak ve çocuk bu konuda daha dikkatli davranacaktır.
Ona, dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayınız: Ders çalışma ortamının sade,görüntü kirliliğinden uzak,biraz sessiz bir ortam olması çocuğun ders başarısına olumlu katkılar sağlayacaktır.
Onun kapasitesinin üstünde beklentilere girmeyiniz: Ders başarısı konusunda çocuğun zeka kapasitesinden ileri bir başarı beklemek, çocukları strese iterek onların başarısızlığını daha da artıracaktır.
Her gün düzenli ders çalışmasını sağlayınız: Düzenli ders çalışma zaman içerisinde çocuğun ders konusunda birikim yapmasını ve temelde boşluk oluşmamasını sağlar.
Onun kabiliyetlerini yönlendiriniz ve gelişmesini sağlayınız: Kabiliyetlerinin farkında olan çocukların, kendilerine güveni oldukça fazladır. Bu nedenle çocuğun kabiliyetleri, ne olursa olsun onaylanmalı ve desteklenmelidir.(Aydınlı,2003)

ALINTI.