Anne Olma Yaşı Çocukların Ruhsal Durumunu Etkiler Mi?

Anne ile çocukları arasındaki yaş farkının çocukların ruhsal durumları üzerindeki etkilerinin incelendiği bir makalede; Batı Avustralya’da 1989-1991 yılları arasında doğumdan itibaren yaklaşık 23 yıl boyunca takip edilen çocukların gençlik döneminde özellikle kızlarda depresif ve ruhsal sıkıntı belirtilerinin daha fazla olduğu saptanmış. 20 yaşında, o döneme kadar da belirli zamanlarda takipleri devam etmiş 1200 çocuğa depresyon, anksiyete ölçekleri doldurtulmuş. Anne olma yaşının 30-35 yaş aralığı olan grubun kız çocuklarının doldurduğu ölçeklerdeki sıkıntı,depresyon ve stres puanlarının, 30 yaş altında anne olmuş gruba göre daha yüksek bulunduğu saptanmış.

20 yaş altı anne olma ( %5’lik oran), baba olma yaşı ve erkek cinsiyetin; depresyon, anksiyete özbildirim ölçek puanları ile arasında bir ilişki bulunmamış.

Bu sonuçlar yorumlandığında, belirgin bir neden-sonuç ilişkisinin kurulmayacağı ifade edilmekle birlikte 2 hipotez öne sürülmüş. Birincisinde anne ve kız çocuğu arasındaki kuşak farkının 30 yıldan sonra daha da belirginleştiği ve toplumsal değerler sistemindeki farkların kız çocukları üzerine daha çok baskı yaratabidiği ve kızların ergenlik ve gençlik dönemlerini daha sıkıntılı ve çatışmalı geçirmiş olabilecekleri belirtilmiş. İkinci hipotezde ise; kız çocuklarının 20’li yaşlara geldiğinde annelerinin 50-55 yaş üstü olmalarıyla ortaya çıkabilecek sağlık problemleriyle erkek çocuklara göre daha çok ilgilendikleri ve sorumluğun getirdiği sıkıntıyı daha fazla hissettikleri öne sürülmüştür. Tabii bu çalışmanın tartışması yapılırken akılda tutulması gereken durum; klinik bir tanı konmadan sadece çocukların doldurduğu ölçeklere göre yorumlanmış bir çalışma olduğudur.

Uzm. Dr. Nuşin Bilgin
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Orjinal çalışma: Abstract for “Older Maternal Age is Associated with Depression, Anxiety and Stress Symptoms in Young Adult Female Offspring” by Jessica Tearne, BA, Monique Robinson, PhD, Peter Jacoby, MSc, Karina Allen, PhD, Nadia Cunningham, BA, and Neil McLean, MA, The University of Western Australia, and Jianghong Li, PhD, and WZB Berlin Social Research Center in Journal of Abnormal Psychology. Published online November 16 2015