Anne-Baba Geçimsizliği Çocukların Sağlığını Bozuyor

Anne-baba arasındaki orta düzeyde bir geçimsizlik çocukların uykusunu bozuyor, günlük yaşamlarında olumsuz duygular içinde olmalarına neden oluyor ve duygusal olarak sıkıntı yaşamalarına yol açabiliyor.

Öfkeli olduklarını çocuğun fark etmeyeceği düşüncesi ile anne-babanın sessiz bir çatışma sürdürmesi dahi çocukta sıkıntılara neden oluyor.

Araştırmalara göre, bu çocuklar anne-babalarının birbirinden memnun olmadıklarını fark edebiliyorlar ve çocuklar böyle durumlarda kendilerini daha korkulu, daha öfkeli ve daha üzgün hissettiklerini ifade ediyorlar.

Anne-baba geçimsizliği uykusuzluğa ve uykusuzluğa bağlı sorunlara neden oluyor
Son yıllarda araştırmacılar anne-baba etkileşiminin çocukları nasıl etkilediğini inceleyerek evlilikteki sorunların çocukların duygusal yaşamına ne zaman zarar vermeye başladığını belirlemeye çalışıyorlar.

ABD Auburn Üniversitesi ve Brown Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen iki yeni araştırmada, öfke patlamaları ve alaycı, küçümseyici yorumları da içeren orta düzeydeki anne-baba geçimsizliğinin dahi çocukların uyku sorunları yaşamasına neden olduğunu ortaya koydu.

Child Development Dergisi, Nisan 2006 sayısında yayınlanan araştırmaya göre, genel olarak orta ile şiddetli düzeyde geçimsizlik yaşayan ailelerin çocukları gece uykularının yarım saatini kaybediyorlar.

Ancak, araştırmacılar bu yarım saatlik kaybın bir seferde değil, gece boyunca gerçekleştiğini ve çocukların derin uyku aşamasına geçmelerini engellediğini; bunun da çocukların ihtiyaç duydukları şekilde dinlenmesini önlediğini belirtiyorlar. Bunun sonucunda ise çocuklar ertesi gün de hırçınlık ve başka sorunlar yaşayabiliyorlar.

Ne kadar geçimsizlik, fazla geçimsizliktir?
Anne-baba arasında ne düzeyde bir çatışma, çocuklar açısından fazla düzeyde çatışma olarak nitelendirilebilir? Araştırmacılar ailelerin çoğunda karı-koca arasında karşılıklı küçümseyici, alaycı ya da hakarete varan sözlerin söylendiğini ve dolayısıyla tipik bir ailede mevcut çatışma düzeyinin söz konusu sorunlara yol açmaya yetecek ölçüde olduğunu belirtiyorlar.

New York Rochester Üniversitesinden araştırmacılar ise anne-baba geçimsizliğinin küçük çocukların duygusal durumunu nasıl etkilediğini belirlemek üzere bir araştırma yaptılar.

Bu araştırmada da birbirine karşı “düşmanca veya kayıtsız” bir tutum takınan anne-baba etkileşiminin çocuklarda duygusal zorluklara neden olma olasılığının yüksek olduğu belirlendi.

Çocuklar zamanla anne-baba kavgalarına alışıyor mu?
Araştırmacılar çocukların zaman içinde çatışmalara alışarak, kendilerini daha iyi hissedip hissetmediklerini de incelediler.

Araştırma, çocukların anne-baba arasında yüksek düzeyde çatışmalara maruz kaldıklarında zamanla buna alışmadıklarını, tam tersine daha duyarlı ve tepkisel bir hal aldıklarını ortaya koydu.

Anne-babaların ne yapması gerekli?
Uzmanlar büyük tartışmaların, her zaman olmasa da çoğunlukla kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Buna karşın anne-babaların mutlaka çocukların önünde yapması gereken bir şey var: Çatışmanın çözümlenmesi.

Çocukların anne-baba arasındaki çatışmanın çözümlenmesine tanık olması hem çatışma çözümleme konusunda onlara model olurken; hem de anne-babalarının bazen tartışma yaşasalar da, bunu bir çözüme bağlayacaklarını bilmek çocuğun güven duygusunu artırıyor.


.ALINTIDIR.