Türkçeyi -Ya Da Herhangi Bir Dili- Korumaya Çalışmak Bir Yanılgı Mı?

Dili Korumak

Korumak; var olanı savunmak ve var olana sınırlar koymaktır. Günümüz dünyasının temel sorunlarından biri, -rekabetçi/saldırgan bir anlayışın hüküm sürdüğü küreselleşmede- teknolojiyi üretememek ve teknolojiyi takip edememektir.

Teknoloji ile uyumu sağlayamayan bir dil, aynı zamanda gelişen/değişen bir dünyada gelişime/değişime karşı çıkıyor, ayak uyduramıyor da demektir. Dil, her değişimden, olumlu ya da olumsuz şekilde payını alır.

Gelişime açık olmayan toplulukların uğradığı son gibi gelişime açık olmayan diller de yok olmaya mahkûmdur. Günümüz Türkçesinde var olan yabancı uyruklu kelimelerin pasaport kontrolü olmadan ülkemize geçmesi bunun en önemli göstergesidir. Türkçeyi sahiplenen her bireyin Türkçeye kazandırması gereken en önemli savunma stratejisi, saldırı daha doğrusu gelişim olmalıdır. Dilde, doğru ve yanlışların peşine düşmek bazen olması gerekenleri görmeyi engeller.

Sonuç olarak, teknolojiyi yaratan, takipleyen dillerin diğer dilleri kullanılamaz hale getirmesi kaçınılmaz sondur. O halde dilimize kattığımız "slogan" kelimesini kullanmadan da bir şeyler üretebileceğimizin farkında olarak şunu söylemek istiyorum."Ya Bilim Yap, Ya Da Sus!"

Yazar Hakkında
M. Fatih Hanoğlu
Rota Bilim Araştırma & Geliştirme Kurumu
Yöneticisi