Telsiz Telefon nedir ve nasıl çalışır, Telsiz Telefonu kim icat etti, Telsiz Telefon çalışma prensibi hakkında bilgi.

Bir telsiz üzerine düşen radyo dalgaları bir alıcı üzerinden geçen alternatif akım meydana getirirler. Alelade bir alıcının ya da radyo cihazının görevi radyo dalgaları vasıtasıyla gönderilen bilgiye sese çevirmektir.

En basit alıcı bir kristal takım olup kristal bir detektöre bağlı ayarlı bir devre ve bir çift kulaklıktan ibarettir. Ayarlı devre, bir akım makarasıyla değişebilen bir kondansatörden yapılmıştır. Kondansatörü ayarlamak suretiyle telsizden geçen bütün sinyallerden yalnız istenilen sinyali gruptan ayırır ve tek olarak verebilir.

Verici merkezinden gönderilen elektromanyetik dalgalar (radyo dalgaları) alıcısı antenine rastlarsa, indükleme ile telsiz_telefonanten devresinde ayrı titreşimli bir akım meydana getirirler. Bu akım yüksek frekanslı bir alternatif akımdır. Bundan dolayı kulaklığın diyaframı bu kadar büyük titreşimler yapamaz Elektrik titreşimlerini ses haline çevirmek için bunları bir yönlü doğru akım haline getirmelidir.

Bu işi detektör görmektedir Böylelikle kulaklığın diyaframı titreşerek ses işitilebilir Bu akım kulaklığı çalıştırabilirse de hoparlörü çalıştıramayacak kadar zayıftır. Termoiyonik radyo lambasının (triyod lambanın) bulunuşuyla bu sesi yükseltip kuvvetlendirmek, böylece hoparlör vasıtasıyla çok daha uzaklardan işitilmesini sağlamak mümkün olabilmiştir.