SAMANYOLU
Yine de yıldızlar “galaksiler”, ya da “büyük yıldız sistemleri” diye adlandırılan kesin sistem*lerle bir araya gelmişlerdir. Gökyüzünde en az bin milyon galaksi bulunmuştur. Güneş de, gök*yüzündeki bütün parlak yıldızlar da Samanyolu galaksisinin bir kısmını oluştururlar. Büyük yıl*dız sistemlerinin (galaksilerin) dönen bir çarkıfe*leğe, sarmal biçiminde büyük kollan olan bir dis*ke benzediği düşünülmektedir.
Bizim galaksimizin genişliği yaklaşık 100.000 ışık yılıdır. Bunun 100.000 yıldızı kapsadığı sa*nılıyor. Güneş bizim yıldız sistemimizin merke*zinden 30.000 ışık yılı uzaklıktadır. Gökteki Sa*manyolu dediğimiz, yıldızların oluşturduğu bula*nık şeride baktığınız zaman disk şeklindeki ga*laksiyi kenarından doğru görmüş olursunuz. Ga*laksinin merkezindeki o büyük yıldız kümelerini göremezsiniz, çünkü arada gaz ve tozdan oluşmuş dev “bulutlar” vardır. Bu görüntüyü gizleyen bu*lutlara “nebula” (bulutumsu) adı verilir. Bunlar koyu renk, ya dajparlak olabilirler. Bu durum iç*lerinde yıldızlar bulunup bulunmadığına bağlı*dır. Bazı nebulalar genişleyen gaz yapılarıdır. Bunlann diske benzer bir görünümleri vardır. Bu türlere “gezegen nebulası” adı verilir. Şilyak ta*kım yıldızındaki Yüzük Nebulası bunun iyi bili*nen bir örneğidir.
Galaksinin merkezinin “küresel kümeler” diye tanımlanan çok büyük, sıkışık yıldız küme-leriyle sarılmış olduğu düşünülmektedir. Bun*lardan ancak birkaçını görebiliriz. Çünkü çoğu zaman nebulalar, bunları gözlerden gizlerler. Ama, sadece teleskopla görebildiklerimiz de gerçekten şaşırtıcıdır. Bu kümelerde binlerce, binlerce yıl*dız vardır. Gökyüzünün başka yerlerinde de daha gevşek kümeler oluşturan yıldızlar görülür. Bun*lara da “açık kümeler” adı verilir, Bunlann en iyi bilinenleri, en kolaylıkla görülenleri “Ülker” burcu (Yedi Kızkardeş)tîr.
alıntıdır.

Dünyamızın bulunduğu yer okla gösterilmiştir.galaksi
Gama
Güneş sistemi