Kadın ve Erkek Diline Bir Bakış (3)

Kadın ve Erkek Diline Bir Bakış (2) isimli makalenin devamıdır.

Dil ile düşünce arasındaki bağıntı, binlerce yıldır birçok filozofun tartışma konusu olmuştur. Aynı tartışma, tarih boyunca her kadın ve erkeğin hayatlarında filozof olmasına yardımcı olabilecek ölçüde kendini var ettirmiştir.

Kadın ve erkek, söylem/söylevlerini aynı biçimde yapılandıramaz. Bu duruma sadece biyolojik kökenlidir de diyemeyiz; çünkü bu tartışma, kişinin kendisi ile başkası ya da başkaları arasında kurduğu tecrübe ve ilişkiler ile de ilintilidir.

Erkek, dilini "Ben" ile tanımlarken, kadın "Sen" kavramıyla ilintili, ruhsal, duyarlı bir dil yapısı kullanmaktadır. Bu durumun nedenlerine girmeden örneklendirmeyi attırmak daha açıklayıcı bir üslup olacaktır.

Örnekle, "Ben ile Sen", "Ben ile O" ve "Ben ile Onlar" gibi öznesel ilişkiler, her iki cins için de oldukça önemli şekillerde -her ne kadar benzediğini düşünürsek düşünelim- birbirinden farklıdır.

Kadın: “Hayır” diyorsa iki alternatif vardır, Ya gerçekten istemiyor ya da bu kelimeyi naz yapmak için kullanıyordur. Oysa erkek: “Hayır” diyorsa bu gerçekten hayır istemiyorum demektir.Erkekler, dert anlatmayı ya da hatalarını konuşmayı sevmezler. Kadınlar ise dert anlatmayı sevdikleri gibi hatalarını anlatmaktan gocunmazlar. (Kural: Üçüncü şahıslara ve rakiplere/hemcinslerine değil). Oysa erkekler geçmişte yaptıkları bir hatanın hatırlatılmasından hiç hoşlanmazlar.

Kadınlar, erkekleri takdir ettiklerinde genelde şımaracağını düşünürler. Oysa erkekler takdir edildikçe motivasyonlarını arttırırlar.

Dil, canlı ve değişken bir araçtır. Her insanın yaşantısal alanını unutmadan, değişken olan bu düşünceleri Sylviane Herpin’in bir aforizmasıyla sonlandırmak istiyorum.

“Düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı, anladığı arasında farklar vardır. Dolayısıyla, insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal vardır.”

Yazar Hakkında
M. Fatih Hanoğlu
Rota Bilim Araştırma & Geliştirme Kurumu
Yöneticisi