Difteri, tetanoz ve boğmaca bakterilerin neden olduğu ciddi hastalıklardır. Difteri ve boğmaca insandan insana bulaşır, tetanoz ise vücuda kesiklerden ve yaralardan girer.

Difteri, boğazın gerisinde kalın bir tabaka oluşturur. Solunum problemleri, felç, kalp yetersizliği ve hatta ölüme sebep olabilir.

Tetanoz, tüm vücuttaki kasların ağrılı kasılmasına sebep olur.Çenenin kilitlenmesine sebep olur. Bu nedenle hasta ağzını açamaz veya herhangi bir şey yutamaz. Tetanoz olan on hastadan biri ölmektedir.

Boğmaca, çocukta ciddi öksürük nöbetlerine sebep olur. Bu nöbetler o kadar şiddetlidir ki çocuk bir şey yiyemez, içemez, hatta nefes alamaz.
Zatüre, havale (sıçrama veya donuk bakış), beyin hasarı ve ölüme sebep olabilir.

Difteri, tetanoz ve boğmacadan korunmak için mutlaka DTB aşısı yaptırmalısınız!

Aşı neden gereklidir?
Difteri, tetanoz ve boğmaca; bakterilerin neden olduğu ciddi hastalıklardır. (DTB), bu hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Difteri, boğazın gerisinde kalın bir tabaka oluşturur. Solunum problemleri, felç, kalp yetersizliği, ve hatta ölüme sebep olabilir. İnsandan insana bulaşır. Tetanoz, tüm vücuttaki kasların ağrılı kasılmasına sebep olur. Çenenin kilitlenmesine sebep olur, bu nedenle hasta ağzını açamaz veya yutamaz. Tetanoz olan on hastadan biri ölmektedir. Vücuda kesik veya yaralardan girer. Boğmaca, çocukta ciddi öksürük nöbetlerine sebep olur. Bu nöbetler o kadar şiddetlidir ki, çocuk bir şey yiyemez, içemez, hatta nefes alamaz. Zatürre, havale, beyin hasarı ve ölüme sebep olabilir.

DTB kimlere ve ne zaman yapılmalıdır?
Çocuklar bu aşıyı en az 5 kez olmalıdır. DTB diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilir.

Önerilen zamanlar:

2 ay ,
4 ay,
6 ay,
15-18 ay,
4-6 yaş tır.
Yapılmaması veya ertelenmesi gereken durumlar var mıdır?
Orta şiddette veya ağır hastalığı olan çocuklar, iyileşene kadar aşılanmamalıdır. (Nezle gibi basit rahatsızlığı olanlara aşı yapılabilir.)
DTB aşısından sonra, hayatı tehdit edecek şiddette alerjik reaksiyonu olan çocuklara ya da beyin veya sinir sistemi ile ilgili hastalığı gelişen hastalara, bu aşı tekrar yapılmamalıdır.

Büyük çocuklar ve erişkinlere yapılmalı mıdır?
DTB 7 yaşından büyüklere yapılmaz, çünkü boğmaca sadece 7 yaşın altında yapılabilir. Daha büyük çocuklar ve erişkinler hala difteri ve tetanozdan korunmaya muhtaç oldukları için, Td denilen aşı 11-12 yaşında ve bundan sonra her 10 yılda bir tekrarlanmalıdır.

DTB aşısının riskleri nelerdir?
Difteri, tetanoz ve boğmaca hastalıkları, aşının kendisinden çok daha risklidir.

Hafif problemler (Sık): Ateş, aşı yerinde kızarıklık veya şişlik, ağrı ve hassasiyet, huzursuzluk, yorgunluk ve kusma gibi problemler genellikle aşıdan sonraki 1-3 günde olur. Nadiren havale ve ciddi allerjik reaksiyon olabilir.

Eğer şu belirtiler olursa doktorunuza danışmalısınız:

DTB dozundan sonra havale veya şok,
Aşıdan sonra hiç durmadan 3 saat veya daha uzun süren ağlama nöbeti,
DTB’den sonra 40 C’den yüksek ateş
alıntı