Polio, bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Vücuda ağız yolu ile girer. Bazen ciddi hastalığa sebep olmaz. Fakat bazen felce sebep olur (çocuk kolunu veya bacağını oynatamaz). Solunuma yardımcı olan kasları felç ederse ölüme sebep olabilir.

Polio aşısı bu hastalığı önler. İki tip polio aşısı vardır: OPV (oral polio aşısı), ağızdan damla olarak verilir, canlı fakat hastalık yapıcı etkisi azaltılmış virüsü içerir. IPV (inaktive polio aşısı) diğer aşılar gibi enjeksiyon yolu ile verilir, hastalık yapıcı özelliği yoktur.

Aşı neden gereklidir?
Polio, bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Vücuda ağız yolu ile girer. Hafif seyredebileceği gibi, bazen ciddi felce sebep olur. (Çocuk kolunu veya bacağını oynatamaz) Solunuma yardımcı olan kasları felç ederse ölüme neden olabilir.

Polio aşısı bu hastalığı önler.

İki tip polio aşısı vardır:

OPV ( oral polio aşısı) ağızdan iki damla olarak verilir; canlı fakat hastalık yapıcı etkisi azaltılmış virüsü içerir.
IPV (inaktive polio aşısı) diğer aşılar gibi enjeksiyon yoluyla verilir; hastalık yapıcı özelliği yoktur.
Kimler, ne zaman polio aşısı olmalı?

Polio aşısı diğer aşılarla aynı zamanda verilebilir.

Çocuklarda önerilen zamanlar:

2 ay,
4 ay,
6-18 ay,
4-6 yaş tır.
Erişkinde:

Çocukken aşılandıkları için genelde gerek olmaz, fakat şu durumda aşı yapılmalıdır:

Polionun çok sık görüldüğü yerlere yolculuk edenler,
Polio virüsü ile uğraşan laboratuvar çalışanları,
Polio hastalığı olan çocukları tedavi eden sağlık personeli.
Yapılmaması veya ertelenmesi gereken durumlar var mıdır?
Neomisin, streptomisin veya polimiksin B gibi antibiyotiklere karşı ciddi alerjisi olanlara, IPV yapılmamalıdır. Polio aşısı sonrasında, ciddi alerjik reaksiyon gelişenler tekrar aşılanmamalıdır. Aşı zamanı geldiğinde, orta veya ağır şiddette hastalığı olanlar, iyileşene kadar beklemelidir.

Aşının riskleri nelerdir?
IPV’ye bağlı ciddi hiçbir etki bildirilmemiştir. IPV sonrası, aşı yerinde ağrı olabilir. OPV sonrası çok nadiren polio hastalığı yani çocuk felci gelişebilir.
alıntı