mekanda konum çalışması
Üstünde altında
içinde dışında
sağında solunda