TUTUMSUZ ÇOCUK (TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI İLE İLGİLİ PİYES)
ÇOCUK- Günaydın arkadaşlar,
(Sınıfın sıralarından kalkar Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemektedir Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.)
ÇOCUK:
Oturun arkadaşlar
Konuşsun davacılar
Mahkememiz başlasın
Gerçekler aydınlansın
(Sınıftan Tutumsuzu çağırır.)
Gel buraya Tutumsuz
İnat etmen lüzumsuz
Şikâyetçi çok senden
Kaçmak yok mahkemeden
TUTUMSUZ-
(Atkısı paltosunun cebinden sarkmış, eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, isteksiz arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)
Kaçmam ben mahkemeden
Korkmuyorum kimseden
Bilmek isterim neden
Şikâyetçiler benden
(Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Suluboya, Defler ve Kumbara'nın ağlamaklı sesleri duyulur,)
YARGIÇ:
Çocuklar tanık olsun
Yaklaşsın biraz sanık
Konuşsun davacılar
Açıklansın acılar
TUTUMSUZ
(Küçümseyerek güler)
Davacılar da kimmiş
Kim bana suçlu demiş
Unutmayınız sakın
Öfkelenmem çok yakın
ÇOCUK:
Bu sözlere kim gülsün
Hem suçlu hem güçlüsün
Tutumsuz bir çocuksun
YARGIÇ:
Davacı kalem gelsin
Dertlerini söylesin
(Kalem elinde ucu kırılmış her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir)
KALEM
Şu halime bir bakın
Ölümüm hemen yakın
Daha dün yepyeniydim
İş yapmadan eskidim
Ezdi ısırdı beni
Yerlere attı beni
Çöplükteydim az önce
Çıktım sizi görünce
Bir resim yapamadan
Bir yazı yazamadan
Döküldü boyalarım
Kırıldı hep uçlarım
(Eliyle Tutumsuzu göstererek)
Davacıyım ben ondan
Şu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ
(Omuz silkerek)
Verecekseniz eğer
Onun sözüne değer
Başka bir şey söylemem
Alt tarafı bir kalem
ÇOCUK:
Zaman yitirmeyelim
Silgiyi dinleyelim
SİLGİ:
Silgi değil lokumdum
Mis gibi idi kokum
Ezdi ısırdı beni
Yerlere attı beni
Bir yanlış silemedim
Bir hata düzeltmedim
Kalmadı güzel rengim
iş görmeden eskidim
(Eliyle ile Tutumsuzu göstererek)
Davacıyım ben ondan
Şu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ:
Hoşlanmıyor hiç benden
Usandım bu silgiden
ÇOCUK:
Paltoyu da görelim
Onu da dinleyelim
PALTO:
(Yırtık, sökük, leke içinde paltosuyla bir çocuk)
Üstüm yemek listesi
Cebim çöp tenekesi
(Ceplerini boşaltır. Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere)
Yırtık sökük her yanı
Kopuk tüm düğmelerim
Eskici almaz beni
Yer bezi yapmaz beni
Sahibim sevmez beni
Kimseler giymez beni
(Ağlamaya başlar, tutumsuzu göstererek )
Davacıyım ben ondan
Şu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ:
(Zorla gülümsemeye çalışarak)
Palto biraz kirliyse
Çabucak eskidiyse
Ne var bunda ne çıkar
Paltoya da kim kanar
ÇOCUK:
Suluboya suluboya
Hemen gelsin buraya
SULUBOYA:
(Bir çocuk, içinde boya kalmamış bütün renkleri birbirine karışmış kocaman bir suluboya kutusu içeri gelir.)
Dağları çiçekleri '
Rengârenk böcekleri
Güneşi denizleri
Minimini evleri
Hepsini ben boyardım
Mutlulukla yaşardım
Ne imiş demeyiniz
Yanılıp içmeyiniz
Şimdi bir çorbam
Bu çocuktan yoruldum
(Eliyle Tutumsuzu göstererek)
Davacıyım ben ondan
Bu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ
Yetti çektiğim sizden
Sıkıldım hepinizden
ÇOCUK:
Davacılar çoğaldı
Geride kimler kaldı
Konuşmayan kalmasın
Defter buraya gelsin
DEFTER
(Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.)
Şişman bir defter idim
Umutla Bekler idim
Kirletti ak tenimi
Kopardı bedenimi
Ağzım burnum çarpıldı
Kabım ortam kalmadı
Kimse dönüp bakmadı
(Eliyle davacıyı göstererek)
Davacıyım ben ondan
Şu tutumsuz çocuktan
ÇOCUK:
Ne dersiniz acaba
Utandınız galiba
Kumbaraya soralım
O ne diyor bakalım
KUMBARA:
(Kocaman boş bir kumbara ile gelir)
Bomboştur benim içim
Açlıkta öleceğim
Yoktur hiç yiyeceğim
Zavallı mideciğim
Bir bayramdı annesi
Para attı içime
Şıngır şıngırdı sesi
Sevinç aktı içime
Öyle bir yutmuşum ki
Boğulacaktım sanki
İçim bomboş tamtakır
Görenler hurda sanır
Davacıyım ben ondan
Şu tutumsuz çocuktan
(Ağlayarak gider)
DAVACILAR:
Davacıyız biz ondan
Şu tutumsuz çocuktan
ÇOCUK:
İşte hepsi davacı
Şu halleri ne acı
Cezalansın bu çocuk
Hem de şimdi çarçabuk
DAVACILAR:
Cezalansın bu çocuk
Hem de şimdi çarçabuk
YARGIÇ:
(Tokmağı ile masaya vurur)
Davacılar susunuz
Konuşacak tutumsuz
Kendisini savunsun
Yargımız haklı olsun
TUTUMSUZ:
(Çok utanmıştır. Sıra ile davacılara bakar, onlara yaklaşır. Davacılar arkasını döner)
Kabul ettim suçluyum
Tutumsuz bir çocuğum
İnanın pişman oldum
Gerçekten utanç duydum
Beni bağışlarsanız
Bir fırsat sunarsanız
Tutumlu olacağım
Sözümde duracağım.
İyileşmem demeyin
Hemen cevap vermeyin
Cezamı erteleyin
Bir kez daha deneyin
YARGIÇ
(Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.)
Pekâlâ, öyle olsun
Suçlamalar son bulsun
Tulumlu olacaksan
Sözünde duracaksan
TUTUMSUZ
Sözümde duracağım
Tutumlu olacağım
ÇOCUK:
Yemişleri bölelim
Hep birlikle yiyelim
(Çocuklar sevinçle yemişlerini yemeye koyulurlar)