Tutum yatırım yerli malı haftasında anaokulllarında yapılabilecek kumbara örneği:

<br></br>