Okuldaki Veli Hakları


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Okuldaki Veli Hakları

 • #1
  ozanymk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12.Kasım.2015
  Mesajlar
  2
  @ozanymk  Okuldaki Veli Hakları

  Eğitimde başarı, okul veli ve öğrenci temel hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve tarafların bu konudaki özenli davranışları ile gerçekleşir.Ancak bu amaca ulaşmak için öncelikle hizmet alan ve üretenlerin arasında bir farkındalık sürecinin yaratılması gerekmektedir.Elinizdeki öğrenci, veli, okul sözleşmesi, tarafların bu anlamdaki bilgilerini belirlemek için hazırlanmış olup ortak idealimize ulaşmada bir yol haritası niteliğindedir.
  Sözleşmenin Tarafları:
  Öğrenci
  Öğrenci Velisi
  Okul Yönetimi
  Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler
  1.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
  2.VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı
  3.21.10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
  4.17.02. 2004 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge (2004/10)
  5.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  6.Çocuk Hakları Sözleşmesi
  ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
  Haklar
  Düşüncelerini özgürce ifade etme
  Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
  Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
  Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
  Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
  Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
  Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
  Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
  Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
  Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
  Okula Özgü Haklar
  NDS’yi eğitim bakımından tercih etmesine neden olan kalitelerin verilmesi
  Yönetmelik koşullarına uygun olmak şartı ile özgün eserlerinin sergilenmesi
  Sorunlarına danışmanlık yapılması
  Devamsızlık yapılmadığında, etkinliklerde rol alındığında, sorumluluklar yerine getirildiğinde, bunların bir teşekkür belgesi ile kalıcı hale getirilmesi
  Üst eğitim kurumları hakkında bilgilendirme ve materyal sağlanması
  Sorumluluklar
  Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
  Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
  Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
  Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
  Okul kurallarına uyacağım.
  Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
  Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
  Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.
  Okula Özgü Sorumluluklar
  NDS’li olmak ve kişisel yeteneklerimi geliştirmek için okul kurallarına uyacağım.
  Verilen sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstereceğim.
  Kendime ve çevreme karşı saygılı davranmayı bir yaşama biçimi haline getireceğim.
  VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
  Haklar
  Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.
  Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak
  Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.
  Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.
  Okul yönetimine katılmak.
  Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.
  Okula Özgü Haklar
  Okulun yapısal özellikleri konusunda bilgilendirilmek.
  Okulla ilişkilerin çağdaş koşullar içinde geliştirilip, sürdürülmesinden yararlanmak
  Okuldaki değişik kültürel aktivitelerinden yaralanmak.
  Sorumluluklar
  Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.
  Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım.
  Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.
  Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.
  Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.
  İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım.
  Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım.
  Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım.
  Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.
  Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.
  Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi).
  Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.
  Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.
  Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.
  Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.
  Okula Özgü Sorumluluklar
  Çocuğumun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacağım;bu amaçla toplumun çeşitli kurumlarında gönüllü çalışmalar yapmasını destekleyeceğim.
  Eğitimin kalitesini arttırmak için katkılarda bulunacağım.
  Okulda gelişim amacıyla hazırlanan programlara katılacağım.
  Çocuğumun her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması konusunda gerekli özeni göstereceğim.
  OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI
  Haklar
  Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak
  Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
  Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
  Okula özgü Haklar
  NDS’nin temel düşünce ve ilkelerini yaşatmak ve paylaşmak
  Eğitim etkinliklerinde önceden bildirmek koşulu ile gereken değişikliklerde bulunmak.
  Öğrenci ile gelişim problemlerinden haberdar olmak.
  Okulun düzenlediği her türlü eğitim programı ve etkinliğine öğrenci ve velilerin katılımını beklemek; bu güçbirliğini istemek.
  Sorumluluklar
  Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.
  Okulda olumlu bir kültür yaratmak .
  Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak.
  Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak.
  Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.
  Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.
  Öğrenciler için iyi bir model olmak.
  Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.
  Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak.
  Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.
  Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.
  Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek.
  Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek.
  Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek.
  Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
  Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.
  Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
  Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.
  Okula Özgü Sorumluluklar
  NDS’nin yapısındaki kültürel arka planı yaşatmak için gereken programları yapmak.
  Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanaklar hazırlamak ve rehberlik sistemini geliştirmek.
  Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programlarını hazırlamak.
  Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.
  Konu Selma Hoca tarafından (13.Kasım.2015 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir.

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. okuldaki BÜYÜK sorunumuz
   By çalıkuşu69 in forum KADROLU ÖĞRETMEN SORUNLARI
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 27.Mart.2015, 17:48
  2. çocuk hakları insan hakları
   By melek4747 in forum ETKİNLİK İSTEKLERİNİZ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 05.Aralık.2011, 21:02
  3. Okuldaki Ders Dışı Etkinlikler
   By Ayşe Turan BAL in forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 20.Mayıs.2011, 12:44
  4. okuldaki hizmetliler
   By asmin34 in forum ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SORUNLARI
   Cevaplar: 4
   Son Mesaj: 14.Nisan.2011, 19:46
  5. Anaokulu öğrencisinin okuldaki ölümü
   By hkaran in forum GÜNCEL HABERLER
   Cevaplar: 10
   Son Mesaj: 26.Mayıs.2010, 21:15

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş