Kısa uzun kavramı için örnek
Aynı olanları birleştirme çalışması
Kısa uzun çalışma örneği

alıntı