Kocaeli Üniversitesi 1992’ de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’ nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m2 olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’ nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi’ nde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık % 75’ i yitirildi. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür.

Bu çalışmaların yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi’ ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit’ e 10 km uzaklıkta bulunan Eski İstanbul yolu üzerindeki Üçtepeler mevkiinde 6500 dönümlük alana Umuttepe adı verilerek yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Son üç yılda da Sağlık Yüksekokulu, Eğitim ve Hukuk Fakülteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, mediko-sosyal binası, kreş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birlikte Olimpik Spor Salonu Umuttepe' de hizmete açılmıştır.

Ocak 2010 tarihi itibariyle; 174 Profesör, 147 Doçent, 446 Yardımcı Doçent, 286 Öğretim Görevlisi, 172 Okutman, 717 Araştırma Görevlisi, 42 Uzman olmak üzere toplam 1984 akademik, 1028 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 11 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 19 Meslek Yüksekokul, 3 Enstitü, 12 Araştırma Merkezi ve 12 Araştırma Birimi bulunmaktadır. Ocak 2010 itibariyle 57.487 öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

ALINTI