kare
hayal gücü
nesne oluşturma
okulöncesinde kavram
şekilllertarafımdan düzenlenmiştir.