kare
üçgen
çember
şekilller
okulöncesinde şekiltarafımdan düzenlenmiştir.