Okul Öncesi İlçe Zümre Öğretmenler Toplantısı


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Okul Öncesi İlçe Zümre Öğretmenler Toplantısı

Like Tree1Likes
 • 1 Post By Zerrin KORKMAZ

Konu: Okul Öncesi İlçe Zümre Öğretmenler Toplantısı

 • #1
  Zerrin KORKMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Kütahya/Emet
  Mesajlar
  9,934
  @Zerrin KORKMAZ  Okul Öncesi İlçe Zümre Öğretmenler Toplantısı

  Bölge Zümre Toplantı Tutanağını Word Dosyası Olarak İndirmek İçin TIKLAYIN:

  https://www.onceokuloncesi.com/dosya...5bbd65cdd6.doc

  OKUL ÖNCESİ BÖLGE ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

  ……..–……. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI…………….
  2. EKİP OKULLARI, ANASINIFI ÖĞRETMENLERİ 1. ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

  TOPLANTI TARİHİ: ................ / Çarşamba
  SAAT: 15:30–17:50
  YER: .............................TOPLANTI SALONU.
  ZÜMRE BAŞKANI: ...............
  YAZMAN: ..........................

  1. ................. anasınıfı öğretmeni 2. Ekip Okulları Anasınıfıöğretmenleri Zümre başkanı .................’ın kendi okulunda öğretmenlerikarşılamasının ardından, açılış konuşması ile toplantı yazman seçimi ilebaşlamıştır. Ardından yoklama alınmış;
  .......................İ:Ö:O Anasınıfı öğretmeni..............................
  .................. İ:O Anasınıfı öğretmeni ................................,
  ..................İ:Ö:O Anasınıfı öğretmeni ..............................,
  .................İO Anasınıfı öğretmeni.....................................,
  ..................İ.Ö.O Anasınıfı öğretmeni .................................,
  ................İ::O Anasınıfı öğretmeni ..................................,
  .................................................. ’in toplantıya katıldıklarıgörülmüştür.
  2. ... Şubat 20..’de yapılan bölge okulları toplantılarında alınan kararlartekrar ele alınarak incelenmiştir.
  ‘’Uygulamada karşılaşılan güçlükler’’ konusunda ................İ:Ö:O Anasınıfıöğretmeni söz alarak; -Entegrasyon gerektiren bir öğrencisinin bulunduğunu, buçocuğun sınıftaki diğer çocuklar tarafından kabul edildiğini, ancak, daha önceözel eğitim alanında çalışmış ve deneyime sahip bir öğretmen olmasına karşınyeterli performansı yakalayamadığını söyleyerek zümre öğretmenlerindendüşüncelerini öğrenmek istemiştir. Oruçoğlu İ:Ö:O Anasınıfı öğretmeni........................; kendi grubunda da kaynaştırma eğitimi gerektiren biröğrencisinin bulunduğunu, bu çocuklar için daha önceleri okullarda özel altsınıf adı altında uygulanan ortamlarda yani onlar için hazırlanacak bir kaynakodada eğitim yapılmasının gerekli olduğu fikrinde bütün zümre öğretmenlerincebirleşilmiştir. ......................İ:Ö:O Anasınıfı öğretmeni.............................söz alarak; Farklı özel eğitim gerektiren biröğrencisinin bulunduğunu, tuvalet eğitimini kazanamadığı için okulda sorunlaryaşadığını, diğer öğrencilerinin bu durumdan etkilendiklerini, velisinden9.00-12.00 saatleri arasında okuldaki eğitimden faydalanmasının diğer çocuklaraçısından daha yararlı olacağını söylemesine rağmen velinin çocuğunun durumunukabullenmek istemediğini, çocuğun özel eğitim kurumlarından birine de devam ettiğiniaçıklamıştır. .......................; ....................’E özel eğitimöğretmeni ile iş birliği yapmasını ve çocuğun gelişimini belgelendirmesinin veçocuğun gelişim durumunu okul müdürü ile paylaşarak, veli boyutununçözülebileceği önerisinde bulunmuştur. ............., ...............hocahanıma dönerek; bir çok öğretmenimizin benzer sorunlar yaşadığını, böyletoplantılar aracılığı ile problemleri gidermede çözüm yolları bulmamızın vepaylaşmanın fayda sağlayacağını söylemiştir. İ.Ö.O Anasınıfı öğretmeni............................, özel eğitime muhtaç çocukların diğer öğrencilerineğitimlerini aksatmamak için günde 2 eğitim saati okulda bulunmasının yeterliolduğu konusundaki görüşünü belirtmiştir. Ayrıca, aynı eğitim ortamında bulunanfarklı yaş gruplarındaki çocukların gelişimlerindeki farklılıklar nedeni ileyaşanan zorlukları belirtmiş, diğer öğretmenlerce de mutlaka aynı yaşlardakiçocuklardan grup oluşturulması gerektiği fikrinde birleşilmiştir.
  3. 2. Ekip okulları çalışmaları kapsamında Planların birlik beraberliksağlanarak yapılması konusuna geçilerek; yıllık planlarda ortak birliksağlandığı, ancak günlük planlarda şu aşamada bütünlük sağlamanın mümkünolmayacağı, gelecek yıl için akademik takvim doğrultusunda böyle bir çalışmabaşlatılabileceğini komisyon başkanı .................... ifade etmiş, kendiplanlarının Ankara’dan geldiğini açıklamıştır.
  4. ‘’Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerininincelenerek alınacak önlemler’’ konusuna geçilmiş..................... İ:Ö:OAnasınıfı öğretmeni ......................, sosyo-ekonomik koşulları yetersizbir çevrede öğretmenlik yapmış olmasından dolayı tiyatro, sinema, müze gibigezileri yapamadığından dolayı sıkıntı duyduğunu, bu etkinlikleri merkezdekiokullar gibi yapmak istediğini belirmiştir. ......................hocahanımınbu açıklaması karşısında Emel ÖZDEMİR söz alarak; çocukları Zafer Müzesinegötürüp götürmediğini sormuş, olumlu cevap alınmış, bu durumu bir örnekleaçıklamıştır. Amacımız ‘’Müze’’ kelimesinin kavratılması ise, istek habermektupları aracılığı ile saat istendiğini sınıf ortamında bu saatlerle ‘’SaatMüzesi’’ oluşturduklarını, böylece çocukların her alanda ‘’Müze’’ olabileceğikavramının verilmeye çalışıldığını söylemiştir. Ve sözlerine devam ederek.....................hocahanıma, öğrencilerini bir etnografya müzesine, birsinemaya götüremediği için üzülmemesini, çocukların daha önce gördükleri Zafer Müzesikavramını saatler yolu ile geliştirdiğini, sosyo-ekonomik koşullar yeterliolmasa bile, her öğretmenin farklı amaca hizmet edecek materyal kullanarakfırsat eşitliğinden çocukları yararlandırabileceğini söylemiştir..........................hocahanım kendi okullarında ‘’Ekmek nasıl eldeedilir?’’ konusunu işleyişleri ile ilgili örnekler vermiş, olayları oluşsırasına göre takip etmenin öğrenmeyi kolaylaştırması açısından önemli olduğunuvurgulamıştır.
  5. ‘’Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi’’konusuna geçilmiş; Emel ÖZDEMİR söz alarak. ‘’önceokuloncesi’’ internetsitesine üye zümre öğretmenlerin olup olmadığını sormasının ardından, Bu siteyolu ile bütün okul öncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin uyguladıkları farklıalanlardaki paylaşımlarından söz edilmiş, kendilerinin de siteye üye olduklarıtakdirde her türlü bilgiye ulaşıp, sorularına cevap bulabileceklerinisöylemiştir.

  Mesleki eserler konusuna devam edilmiş, ........................kendiçevremizden yola çıkarak, hazırlanacak akademik takvim takip edilerek herokuldaki öğretmenlerin ayda bir periyodik olarak toplanarak farklı konuhazırlamanın yararlı olacağı ve ilimizin dergisini çıkarmayı çok istediğini,birlikte böyle bir çalışma yapmak istediğini söylemiştir. Kendisine cevabendergi çıkarmanın çok zor ve bütçe gerektiren bir işlem olduğu, öncelikle altyapının hazırlanması gerektiği, zaman içinde böyle bir hedefingerçekleşebilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiği, öncelikle ihtiyaçlarınbelirlenmesinin önemli olduğu, önce kendimizin paylaşmamız gerekliliğisöylenmiştir.
  6. Dilek ve temenniler bölümünde:
  A) 2. Ekip okulları olarak ayda bir kez toplanarak her türlü paylaşımınyapılabileceği ve ilçelerinde yapılan çalışmalardan faydalanmasınınsağlanmasının amaçlanması görüşünde birleşilmiş, bu toplantı için gereklionayın alınması görevini ............................... üstlenmiştir.
  B) Eğitim sonrası toplantılar yapılması nedeni ile yorgun olunduğu içintoplantı veriminin düştüğü, bundan sonra yapılacak toplantılarda yarım günlükeğitim uygulanmasının daha iyi sonuçlar doğuracağını anasınıfı öğretmeni.....................söylemiştir. Ayrıca ilk ve son toplantılarda okul öncesiile ilgili şube müdürünün bulunmasının sorunlarımızı çözmede fayda getireceğinisözlerine eklemiştir.
  C) ................................., okullarda yapılan deneme sınavlarındaanasınıflarının eğitim yaptığını, çocukların tuvalet ihtiyaçları vs gibidurumlar nedeni ile bu yaş çocuklarını gürültü yapmamaları yönünde uyarmakzorunda kaldığımız, diğer sınıflarda olduğu gibi anasınıflarının da tatiledilebileceğini ve anasınıfı öğretmenlerine de diğer öğretmenler gibi sınavdagörev verilebileceğini söylemiştir.
  D) Anasınıflarında kadrolu bayan olmaması nedeni ile öğretmenlerin eğitiminyanı sıra sınıf temizliği ile uğraştıkları, sık sık tuvalete gitme ihtiyacıduyan çocukların tek başına tuvalete göndermek zorunda kalındığı ve bununsakıncaları, beslenme hazırlığı ve beslenme sonrası sınıf temizliğininyapılması sırasında eğitime ayrılan zamanın azalmasına neden olması nedenleriile Anasınıflarına da kadrolu bir yardımcı bayan atanması,
  E) Bu yıl uygulaması yapılan oryantasyon konusu tartışmaya açılmış, bu sürecinöğretmenin dönem başı hazırlıklarını aksattığı, sonradan kaydı yapılan çocuklarnedeni ile tekrar aynı uyum sorunlarının yaşandığı için verim alınamadığı ortakfikir birliğine varılmıştır. Zümre başkanı ............................., bukonuda diğer öğretmenleri desteklediğini ancak, kendi okullarında seçmesınavları yapılması nedeni ile oryantasyon çalışmasını yararlı bulduğunusöylemiştir.
  F) .....................tarihleri arasında ilimizde seminer çalışmaları olacağıancak, bu çalışmaların okul öncesi alanı ile ilgili olmadığı için bize çokfazla fayda sağlayamadığı nedeni ile diğer branş öğretmenlerini ilgilendiren buseminere katılmak yerine alanımızla ilgili hizmet içi eğitim seminerlerininyapılmasının daha yararlı olacağı zümre öğretmenlerince söylenmiştir. İlimizdeen çok ‘’okul öncesinde entegrasyon’’ konulu seminere ihtiyaç duyulduğugörülmüştür.
  G) Eğitim bölgeleri zümre kurul toplantısı gündem maddelerinin incelenmesisonucunda, bu maddelerin alanımızla ilgili olmadığı görüldüğünden okul öncesialanında gündem maddelerine ihtiyaç duyulmuştur.
  H) Verimli geçen toplantı, 17:50 de bitirilmiştir

  İMZALAR
  lalin likes this.
  ÖNCE OKUL ÖNCESİ 7 YAŞINDA!

  İyi İnsan;
  Aklından hiç kötülük geçirmeyen, saf insan değildir.
  İyi İnsan;
  Her şeyin farkında olup, iyiliği tercih edendir.

 • #2
  Zerrin KORKMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Kütahya/Emet
  Mesajlar
  9,934
  @Zerrin KORKMAZ  güncel
  ÖNCE OKUL ÖNCESİ 7 YAŞINDA!

  İyi İnsan;
  Aklından hiç kötülük geçirmeyen, saf insan değildir.
  İyi İnsan;
  Her şeyin farkında olup, iyiliği tercih edendir.

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Proje Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekl
   Konu Sahibi Zerrin KORKMAZ Forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 03.Ağustos.2012, 23:34
  2. Zümre Toplantısı Hakkında
   Konu Sahibi kimya84 Forum PLAN ve FORM İSTEKLERİ
   Cevap: 23
   Son Mesaj : 18.Eylül.2011, 12:10
  3. okul öncesi 2. dönem öğretmenler kurul toplantısı tutanak ve kararlar örneği
   Konu Sahibi kırşehir Forum PLAN ve FORM İSTEKLERİ
   Cevap: 1
   Son Mesaj : 02.Mart.2011, 02:46
  4. Cevap: 3
   Son Mesaj : 19.Aralık.2010, 18:47
  5. zümre öğretmenler toplantısı örneği
   Konu Sahibi kmlyldz Forum PLAN ve FORM İSTEKLERİ
   Cevap: 2
   Son Mesaj : 23.Şubat.2010, 10:16

  Bu Konu için Etiketler

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş