Zümre Toplantı Tutanağını word dosyası olarak indirmek için TıklayınANASINIFI SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI


……….. İLKÖĞRETİM OKULU
ANASINIFIZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

…../…..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı Tarihi :……
Toplantı Saati: 12:00
Toplantı Yeri : Anasınıfı
Toplantı Başkanı: ……….
Toplantıya Katılanlar: ………………………………………………


GÜNDEM MADDELERİ:
Açılış Yoklama
Toplantının Amacı
…………. Yılının Değerlendirilmesi
Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması
Eğitim Programında Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yer Verilmesi
Yeni Eğitim Reformu İle Küçülen Anasınıfı Yaş Grubu Çocukları Hususu
Doldurulması Gerekli Form ve Evrakların Görüşülmesi
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi
Yıllık ve Günlük Planların İncelenmesi
Eğitim Öğretim Sürecinde Yararlanılacak Kaynakların Görüşülmesi
Sınıflarda Bulunan Materyallerin ve Oyuncakların Görüşülmesi ve Yeni Alınacak Materyallerin Tespiti
Beslenme, Sınıf Temizliği ve Çocukların Temizliklerinin Görüşülmesi
Yıl İçerisinde Kullanılacak Yöntem ve Teknikler
23 Nisan ve Okul Öncesi Şenliklerinde Yapılacaklar
Dilek ve Temenniler, Kapanış
GÖRÜŞMELER
………. Eğitim öğretim yılı anasınıfı 1. zümre toplantısı müdür yardımcısı ..................................... başkanlığında İstiklal Marşı okunduktan sonra hayırlı olsun dilekleriyle başladı. Anasınıfı öğretmenlerinin toplantı yerinde hazır bulunduğu görüldü. Yazman olarak ..................................... seçildi. Zümre başkanı olarak ..................................... uygun görüldü.
....................................., toplantının öğretmenlerin işbirliğini iletişimini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.
....................................., geçen yılın verimli bir yıl olduğunu, bu yılın da verimli geçeceğini belirtti. ....................................., okula yeni geldiği için başlarda bir takım adaptasyon sorunları yaşadığını belirtti. ....................................., geçen yılın verimli geçtiğini belirtti.
....................................., belirli gün ve haftaların program ve yönetmelik dahilinde etkinli bir şekilde kutlanması gerekliliğini söyledi.
....................................., Atatürk ve Atatürk İlke ve İnkilaplarının çocukların yetişmesinde ve manevi değerleri kazanmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, Atatürk konularına ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.
.................................., yeni eğitim reformuyla okul öncesi eğitimden faydalanacak çocukların yaş grubunun düştüğünü, bu yüzden eğitim yaparken uygulamaların biraz daha farklılaşabileceğini belirtti. ....................................., çocuklara uygulanan programın biraz daha hafifletilebileceği hususunda görüş belirtti.
....................................., okul öncesi eğitim programı dahilinde öğretmenlerin doldurulması gereken evrakların vaktinde ve uygun yöntemlerle doldurulması gerektiğini vurguladı. ………….., gelişim gözlem formlarının doldurulmasının çocukların eğitim sürecinin takibi için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği incelendi. ....................................., programda değişen 1 maddenin olduğunu, o maddenin de okul öncesi eğitim çağındaki çocukların yaş grupları olduğunu söyledi.
....................................., yıl içerisinde kullanılacak yıllık ve günlük planların önemine dikkat çekti. Yönetmeliğe de uygun olarak hazır yıllık ve günlük plan kullanılabileceğini söyledi. Ancak hazır planların üzerinde değişiklik yapılacak sınıflara uygun hale getirilip kullanılması gerektiğini belirtti.
....................................., eğitim öğretim yaparken piyasadaki kaynak kitapların incelenmesi ve öğretmenlerin arşivinde bulunması gerektiğini söyledi. .................................., internet sitelerinde de oldukça etkili etkinlikler bulunduğunu ve bunlardan yararlanılabileceğini vurguladı.
……………, sınıfta kullanılabilecek oyuncakların ve materyallerin eksikliğini dile getirdi. …… …. sınıftaki materyallerin yetersizliğini belirterek yeni oyuncak ve materyal alınması gerektiğini söyledi. ....................................., sınıftaki eksik ve olması gereken malzemelerin listesinin yapılmasını ve bunların dilekçe ile okul yönetimine bildirilmesi gerektiğini söyledi.
....................................., çocuklara verilen beslenme listesinin tekrar gözden geçirilip yeniden uygulamaya konmasını gerekliliğini vurguladı. ....................................., beslenme listesinin çocukların gelişim özelliklerine göre hazırlanmasının önemine dikkat çekti.
....................................., çocukların yaş grubunun küçülmesiyle uygulanacak yöntemlerdeki yelpazenin genişlemesi gerektiğini söyledi. Daha çok uyarıcıyla çocuklara eğitim vermenin önemini belirtti. …….. ..… özellikle görsel ve işitsel uyarıcıların çocukların öğrenmesinde etkili olduğunu söyledi.
....................................., 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramının yönetmelikte belirtildiği üzere kutlanması gerektiğini vurguladı. ....................................., 23 Nisan haftasında sınıfların süslenmesini ve çocuklarda bu duyarlılığın oluşturulması gerektiğini söyledi. ....................................., 23 Nisan’da ve diğer önemli günlerde çocuklara gösteri yaptırılmasının çocuklar için uygun olmadığını ifade ederek, gösterilerin, hem zamanı çalarak çocuklara uygulanan programın aksamasına neden olduğunu, hem de gösterilerin hazırlık aşamalarının çocukların pedagojisine zarar verdiğini vurguladı. ....................................., okul öncesi şenlikleri haftasında ise Milli Eğitim Bakanlığından gelen resmi yazı doğrultusunda çevrede okul öncesi eğitime dikkat çekilmesi gerektiğini ve çocukların eğlenebileceği ortamlar yaratılmasını söyledi.
Başarılı bir eğitim öğretim geçirilmesi dileğiyle toplantı sonlandırıldı.
Alınan Kararlar:
Zümre başkanı olarak ..................................... seçildi.
Belirli gün ve haftaların programa uygun olarak, gerekli duyarlılık yaratarak kutlanmasına karar verildi.
Atatürk İlke ve İnkılaplarının uygun ve etkili bir şekilde kutlanmasına karar verildi.
Küçülen yaş grubuna uygun eğitim programları hazırlanması kararlaştırıldı.
Doldurulması gereken evrakların ve gelişim gözlem formlarının zamanında ve uygun bir şekilde doldurulmasına karar verildi.
Günlük ve yıllık planların sınıf ortamına uygun şekilde değiştirilerek hazır olarak kullanılmasına karar verildi.
Eksik olan oyuncak ve materyallerin tespit edilip liste yapılmasına, listelerin okul yönetimine bildirilmesine karar verildi.
Temizlik konusunda öğretmenlerin de gözlemler yaparak, hijyenik bir ortam yaratılmasını sağlamasına karar verildi.
Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak eğitim öğretim yöntemlerinin çeşitliliğinin arttırılmasına karar verildi.
Okul öncesi şenliklerinin bakanlığın gösterdiği yol haritasına uygun olarak kutlanmasına karar verildi. Ayrıca çocukların resmi yazılara da uygun olarak gösteri yapmamasına karar verildi...................................... ..................................... .....................................
Müd. Yard. Anasınıfı Öğrt. AnasınıfıÖğrt...................................... ..................................... ..................................
Anasınıfı Öğrt. AnasınıfıÖğrt. Anasınıfı Öğrt.