SEKİZ

Yapışık iki sıfır,
Sıkı sıkı sarılır.
Dere tepe sekerek,
Bulur yağlı börek.
Adı sekizdir , sekiz;
İki tonton ikiz.